BricQ Motion Essential

Friidrett

Hva er du best i? Løping, hopping eller kasting? La oss komme oss ut på friidrettsbanen og finne det ut!

30–45 min.
Nybegynner
1-4 Klasse
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Forberede

 • Gjennomgå det nettbaserte elevmaterialet. Bruk en projektor til å dele dette materialet med elevene dine i løpet av leksjonen.
 • Kontroller at du har tatt for deg de relevante begrepene (dvs. skyv- og trekkrefter) i en tidligere leksjon.
 • Vurder evnene og bakgrunnen til alle elevene. Tilpass og varier leksjonen for å gjøre den tilgjengelig for alle. Se delen Tilpasning og variasjon nedenfor for forslag.

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her, eller få tilgang til den via det nettbaserte elevmaterialet.
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Start en liten diskusjon om hvilke krefter som er involvert i løping, hopping og kasting under friidrettsarrangementer.
 • Still spørsmål som:
  • Hvilke krefter er nødvendig for å få utøverne til å bevege seg i forbindelse med friidrettsarrangementer? (Idrettsutøvere skyver med kroppen, bruker musklene til å løpe, hoppe og kaste).
 • Fortell elevene at de skal bygge en mekanisme som kan representere et friidrettsarrangement. Forklar at de ikke vil få byggeinstruksjoner, men bør i stedet bruke bildene på side 2–3 i sine instruksjonsbøker som veiledning.
 • Fortell dem at hver gruppe:
  • Kan kopiere modellene som vises på bildene på side 2–3 i instruksjonsboken, endre dem eller utforme sine egne modeller.
  • Hver gruppe bør lage minst to friidrettsarrangement-modeller med bevegelige deler.
 • Distribuer sett til alle elevgruppene.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å utforme og bygge modellene
 • Merk: Det finnes ikke spesifikke byggeinstruksjoner for denne leksjonen. Elevene kan imidlertid henvise til bildene på side 2–3 i instruksjonsboken for inspirasjon. De kan også utforme sine egne modeller.
  -Du finner byggestøtte i Tips-delen nedenfor.
 • Når elevene er ferdige med å bygge, kan du oppfordre dem til å teste ut modellene.
45401_ModDetail_32.png

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Samle elevene slik at de kan dele det de har bygget.
 • Still spørsmål som:
  • Hvordan representerte modellene hendelsene du valgte? (f.eks. bevege seg fort, få noe til å hoppe osv.)
  • Hvilke krefter eller typer krefter er til stede i modellen din? (f.eks. skyv, trekk, balansert, ubalansert, tyngdekraft)

Utdype

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis du har nok tid, ber du elevene prøve hverandres modeller.
 • Gi elevene tid til å demontere modellene, sortere klossene tilbake i sorteringsbrettene og rydde opp i arbeidsstasjonene.

Evaluere

(Pågående gjennom hele leksjonen)

 • Oppfordre elevene til å reflektere i løpet av leksjonen ved å stille «hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål.
 • Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i problemløsningsbeslutningene de tok under utfordringene.

Observasjonssjekkliste

 • Vurder elevenes ferdigheter i å beskrive kreftene som er til stede i modellene.
 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
  1. Trenger ytterligere støtte
  2. Kan arbeide selvstendig
  3. Kan undervise andre

Egenvurdering

 • Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte:
  • Grønn: Jeg kan, med litt hjelp, beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Blå: Jeg kan beskrive kreftene som er til stede i modellen.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare kreftene som er til stede i modellen, og jeg kan hjelpe en venn med å forstå dette også.

Partilbakemelding

 • Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var bra at du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Dette bildet viser fire modeller som elevene kan bruke som inspirasjon.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne hver gruppe en bestemt inspirasjonsmodell som skal bygges som utgangspunkt
 • Kamakslingen og tannhjulet er flotte modeller fordi disse mekanismene enkelt får noe til å bevege seg

Øk vanskelighetsgraden ved å:

 • Be elevene dekorere modellene ved hjelp av de ekstra klossene, for å gi modellen et sportslig tema
 • Velge et tilfeldig element og utfordre elevene til å finne en måte å bruke det på i en modell
 • Utfordre elevene til å kombinere to eller flere forskjellige mekanismer til én enkelt kompleks modell

Flere ideer

(Merk: Dette vil kreve ekstra tid.)
Elevene kan beregne hvor mye plass som kreves for modellene på et friidrettsområde på bordet, ved å multiplisere lengdene på sidene for å finne ut arealet. Få dem til å finne ut hvor stort friidrettsområdet på bordet må være for å få plass til alle modellene.

MAT0004 – bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

1:1 Hybridlæring

Last ned leksjonsplanen for personlig læringssett fra ressursene for hybridlæring.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Bli kjent med å bruke dette settet til å bygge bevegelige modeller
 • Utforske hvordan skyv og trekk påvirker mekanismens bevegelse
 • Utvikle hypoteser om hvordan kreftene som virker på et objekt, kan endre dets bevegelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett (ett sett for to elever)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.