De første enkle maskiner-sett

Snurrebasser

Utforske innvirkningene av giring og balanserte og ubalanserte krefter på bevegelsen til et objekt.

30–45 min.
Nybegynner
1–2 år
spinning-tops-connect

Innledning

(5-10 min.)

En dag da Sam og Sara var i parken så de andre barn leke med snurrebasser. Snurrebassene deres snurret lenge før de falt overende. Kjempemoro! Sam og Sara tenke på hvordan de kunne lage sine egne snurrebasser, og like etter lekte de med sine egne. Men snurrebassene deres snurret ikke like lenge, og de fi kk etterhvert vondt i fi ngrene sine. De behøvde en mekanisme som ville få snurrebassene til å snurre raskere og bedre!

Kan du hjelpe Sam og Sara å bygge en mekanisme som kan få snurrebassene til å snurre?

La oss finne det ut!

spinning-tops-connect

Montering

(10-15 min.)

Bygg utskytningsapparatet og snurrebassen ved bruk av byggeinstruksjon nr. 2

spinning-tops-building-instructions-front

Hold utskytningsapparatet og plasser tannhjulet i enden av apparatet, over den blå tannhjulakslingen.
Det blå tannhjulet skal gripe inn i det store, gule tannhjulet og snurre når du dreier håndtaket

Tips:
Igangsetting av snurrebasser krever gode koordinasjonsevner! Prøv selv.

For å sette igang snurrebassen, dreier du på håndtaket og løfter utskytningsapparatet rett opp

two-spinning-tops-instruction

Idé:
Det kan være en god idé å la mindre barn leke med snurrebassen og utskytningsapparatet, før dere går videre til mer seriøs testing.

Vurdering

(10-15 min.)

Lenge eller enda lenger?
Snurrebassen kan fungere på to måter. Det gule tannhjulet på utskytningsapparatet kan gripe inn i både det blå og det røde tannhjulet på snurrebassen. Finn ut hvilken snurrebass som snurrer lengst.

Forutsi først hvilken snurrebass som kommer til å snurre lenge og hvilken snurrebass som vil snurre enda lenger.
Skriv ned det du tror ved bruk av ordene på arbeidsarket.

Deretter tester du hvor lenge snurrebassene snurrer ved å bruke det blå tannhjulet med 8 tenner, og deretter det røde tannhjulet med 24 tenner.
Skriv ned resultatene ved bruk av ordene på arbeidsarket.

spinning-tops-table

Få barna til å refl ektere over testene ved å spørre dem slike spørsmål:
Hva trodde du ville skje og hvorfor?
Beskriv hva som skjedde.
Var dette en rettferdig test?
Vridde du håndtaket i test A og B med samme hastighet? Testet du alle snurrebassene på samme underlag?
Beskriv hvordan modellene virker.

Tips:
Bruk en vanlig tidtaker for å fi nne ut nøyaktig hvor lang tid snurrebassene snurrer.

Visste du at?
Det blå tannhjulet har 8 tenner, det røde har 24 tenner og det gule har 40 tenner!

blue-red-yellow-gears

Videreutvikling

(10-15 min.)

Kan du lage dine egne snurrebasser?

Konstruer og lag dine egne snurrebasser.

spinning-top-design

Ta i betraktning hvilke materialer og former som egner seg best.
Lag fantastiske synseffekter og snurrebasser for alle slags spill.

Tegn din beste design av en snurrebass på arbeidsarket.

Lærerstøtte

Elevene lærer om:

Naturfag
Energi
Rettferdig testing
Måling
Bevegelse

Teknologi og design
Kombinere materialer
Vurdering
Spilldesign
Tannhjul

  • De første enkle maskiner-sett (ett sett per to elever er anbefalt)
  • Fargeblyanter eller tusjpenner
  • Papir
  • Sakser
  • Flere meter med jevn, fl at gulvplass
  • Klokke eller stoppeklokke

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.