Produkter
Klassetrinn
Emner
EV3-Units-CIM
MINDSTORMS EV3 grunnsett

Cim

Dette skal elevene lære

I dette emnet styrker elevene sine designtekniske ferdigheter og kodingsferdigheter ved å løse omfattende virkelige problemer knyttet til datastyrte maskiner. Elevene kommer til å integrere flere fagferdigheter ettersom de analyserer store globale utfordringer, utdyper om kvalitative og kvantitative kriterier og begrensninger, og bryter ned store problemer i mindre problemer. De utvikler og bruker også en rekke testtilfeller for å verifisere at løsningen fungerer i henhold til designspesifikasjonene. Elevene får styrket kommunikasjonsferdighetene sine når de presenterer informasjon, resultater og understøttende bevis, på en tydelig, konsis og logisk måte.

6.trinn til videregående
Naturfag, teknologi, teknologi og matematikk, Koding, Informatikk, Teknologi, Maker, Robotikk, Naturfag

Leksjoner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.