Lage et transportbånd

Designskisse

Design, bygg og programmer et robotikksystem som er avhengig av minst én motor og én sensor for å flytte en ball langs en bane som inkluderer en 90-graderssving.

Tenk over disse spørsmålene:

  • Hvilken type motorisert mekanisme kan brukes til å flytte en ball?
  • Hvordan kan robotikksystemet bevege ballen mens det opprettholder kontrollen over ballen?
  • Hvilken rolle spiller sensoren? Hvordan kan du måle hvor bra robotikksystemet fungerer?

Tips
Bruk notater, en håndskrevet notisbok, skisser, bilder, skjermbilder eller videoer til å dokumentere designprosessen. Sørg for at dere forklarer:

  1. Eventuelle utfordringer dere står overfor.
  2. Hvordan dere arbeider for å overvinne disse utfordringene.
  3. Hvilke ressurser dere trenger.
  4. Måter som klassekameratene eller læreren kan hjelpe på.
  5. Eventuelle tidlige tegn på suksess som dere observerer.

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:

  • Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
  • Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.