Lage en robot som løfter og flytter objekter

Designskisse

Design, bygg og programmer et robotsystem som kan løfte et objekt fra ett sted og slippe den på et annet sted.

Tenk over disse spørsmålene:

  • Hvilken type motorisert mekanisme kan brukes til å løfte objektet?
  • Hvordan kan roboten flytte objektet?
  • Hvordan kan roboten plassere objektet på et annet sted, forsiktig og nøyaktig?

Bygge
Start ved å bygge hjulstabelen.

wheel-stack-bi-cover

Tips
Bruk notater, en håndskrevet notisbok, skisser, bilder, skjermbilder eller videoer til å dokumentere designprosessen. Sørg for at dere forklarer:

  1. Eventuelle utfordringer dere står overfor.
  2. Hvordan dere arbeider for å overvinne disse utfordringene.
  3. Hvilke ressurser dere trenger.
  4. Måter som klassekameratene eller læreren kan hjelpe på.
  5. Eventuelle tidlige tegn på suksess som dere observerer.

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:

  • Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
  • Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.