Lage en sorteringsmaskin

Designskisse

Design, bygg og programmer en maskin som kan identifisere minst tre ulike farger på LEGO® elementer, og sortere dem på tre ulike steder.

Tenk over disse spørsmålene:

 • Hvilke farger ønsker du å sortere?
 • Hvilke elementstørrelser ønsker du å sortere?
 • Hvilke type motorisert mekanisme kan flytte disse elementene?
 • Hvordan kan maskinen registrere ulike posisjoner?
 • Hvilke funksjoner sikrer at maskinen beveger seg nøyaktig, og at bevegelsene gjentar seg?

Tips
Bruk notater, en håndskrevet notisbok, skisser, bilder, skjermbilder eller videoer til å dokumentere designprosessen. Sørg for at dere forklarer:

 1. Eventuelle utfordringer dere står overfor.
 2. Hvordan dere arbeider for å overvinne disse utfordringene.
 3. Hvilke ressurser dere trenger.
 4. Måter som klassekameratene eller læreren kan hjelpe på.
 5. Eventuelle tidlige tegn på suksess som dere observerer.

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:

 • Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
 • Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.