Første tannhjul

Hva er tannhjul?

engage-2-2

Tannhjul overfører bevegelse. Det er koblet sammen av tenner. Ett tannhjul driver det andre, som igjen kan brukes til å drive et annet tannhjul.

Hva skjer med dreieretningen når to tannhjul går inn i hverandre?

Bygg denne *tannhjulsmodellen*.

build-2-2

Den lar dere utforske det grunnleggende om tannhjul.

Prøv programmet.

EV3 Classroom-Programs 2-2-program nb-no
MCR-LV-2-2-First-Gear-Cover

Plasser modellen på en solid og jevn overflate. Kontroller at både tannhjulspekeren og pekeren for referansemotoren peker oppover. Kjør programmet og hold styr på tannhjulspekeren for å telle antall rotasjoner. Sørg for at du observerer dreieretningen.

Fullfører referansemotoren én rotasjon, og slutter begge motorene å rotere samtidig?

Registrer resultatene dine.

step-run

Registrer eksperimentnummeret, om modellen er giret opp eller ned, tannhjulsforholdet, hva du tror kommer til å skje, antallet observerte rotasjoner og dreieretningen i en testtabell. Sørg for at det er nok plass til å registrere flere observasjoner.

Utfør eksperimentet ved bruk av standard tannhjulsforhold, og gjenta eksperimentet for hvert tannhjulsalternativ som vises i «Hint» nedenfor.

Endre tannhjul

Dette er standard tannhjulsforhold som du må fjerne:

set-up-first-gear-1

Bygg det andre tannhjulsforholdet ved bruk av et stort og et lite tannhjul:

set-up-first-gear-2

Bygg det tredje tannhjulsforholdet ved bruk av samme tannhjul:

set-up-first-gear-3

Til slutt bygger dere det fjerde tannhjulsforholdet, inkludert et mellomhjul:

set-up-first-gear-4

Oppsummer resultatene.

step-present

Bruk målingene for hvert tannhjulsalternativ for å analysere hvordan tannhjulsforholdet forholder seg til dreieretningen og antallet rotasjoner til tannhjulspekeren.

Hvor bra stemte hypotesene dine overens med observasjonene av dreieretningen og dreiehastigheten? Ble du overrasket over noe?

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Fantastisk, du har nå grunnleggende kunnskap om enkle tannhjulsoppsett. La oss gjøre oss klar for neste leksjon!