Skli ned en helling

Når er friksjon nyttig?

engage-2-4

Friksjonskrefter kan bli bevisst utnyttet, for eksempel i utformingen av skosåler for å hindre fall på glatte overflater. Ideen bak skøyter er å holde friksjonen så lav som mulig, slik at de glir over isen.

I hvilke situasjoner er friksjon ønskelig? I hvilke situasjoner er det ikke ønskelig?

Bygg denne *vippeplattformen*.

build-2-4

Det vil hjelpe deg med å bestemme friksjonskoeffisienten til de ulike objektene.

Prøv programmet.

EV3 Classroom-Programs 2-4-program nb-no
explore-2-4

Plasser modellen på en solid og jevn overflate. Hvis overflaten ikke er jevn, blir vinklene og den tilhørende friksjonskoeffisienten feil. Kjør programmet og vent til trykksensoren vises på displayet. Plasser objektet som skal studeres midt på rampen, på enden. Trykk på trykksensoren koblet til port 1 for å starte testkjøringen. Trykk på trykksensoren på nytt så snart som objektet begynner å gli.

Heves rampen sakte i løpet av testkjøringen? Vises vinkelen og friksjonskoeffisienten?

Registrer resultatene dine.

step-run

Skriv inn eksperimentnummeret, vinkelen og friksjonskoeffisienten i en testtabell. Sørg for at det er nok plass til å registrere flere observasjoner.

Utfør eksperimentet ved bruk av dekket, og gjenta eksperimentet for hvert av de andre testobjektene.

Oppsummer resultatene.

step-present

Bruk den gjennomsnittlige friksjonskoeffisienten for hvert av objektene og organiser dem i henhold til de strukturelle egenskapene (f.eks. form, sammensetning, overflateegenskaper).

Kan du forklare hvorfor enkelte objekter begynner å skli ved små vinkler og andre ved større vinkler? Forklarer de strukturelle egenskapene resultatene fra eksperimentene?

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Stilig! Nå vet du hvordan strukturelle egenskaper forholder seg til friksjon. La oss fortsette til neste leksjon!