Frittfallende

Hva er et *fritt fall*?

engage-2-5

Fritt fall beskriver akselerasjonen til et objekt, eksklusivt på grunn av tyngdekraften. Personer som hopper ut av fly sakkes ned av aerodynamisk motstand mens de faller. Et reelt fritt fall vil kun være mulig i et vakuum, hvor ingen andre krefter enn tyngdekraften kan påvirke utfallet.

Er det sant at flodhesten faller med samme hastighet som en meitemark i et vakuum?

Bygg dette *falltårnet*.

build-2-5

Du skal bruke det til å bestemme gravitasjonskonstanten.

Prøv programmet.

EV3 Classroom-Programs 2-5-program nb-no
explore-2-5

Plasser modellen på en solid og jevn overflate. Kjør programmet og vent til trykksensoren vises på displayet. Plasser ballen i greparmen og trykk på trykksensoren på baksiden av falltårnet for å starte et falleksperiment.

Lander ballen på trykksensoren nederst i falltårnet. Vises et stort smil og en falltid?

Registrer resultatene dine.

step-run

Registrer eksperimentnummeret og falltiden i en testtabell. Sørg for at det er nok plass til ytterligere kolonner for ytterligere beregninger.

Kjøre eksperimentet

Når du kjører eksperimentet, må du huske på følgende:

  • Sikre at tårnet ikke rister når du slipper ballen.
  • Du kan også holde trykksensor og bruke den som en manuell fjernkontroll, ved behov. Da unngår du å riste tårnet, noe som kan føre til mislykkede eksperimenter.
  • Hvis eksperimentet var vellykket, vises falltiden på displayet.
  • Utfør eksperimentet minst tre ganger, og bruk gjennomsnittsverdiene for å sikre de mest pålitelige resultatene.

Oppsummer resultatene.

step-present

Bruk den gjennomsnittlige målte falltiden til å bestemme gjennomsnittshastigheten til den fallende ballen, i tillegg til tyngdeakselerasjon. Hvis du trenger hjelp, kan du se «Hint» for formlene.

Hvilke aspekter av ballens bevegelse endret seg og hva forble konstant?

Hastighetsformel

Bruk formelen nedenfor til å bestemme gjennomsnittshastigheten. Forskyvningen er høyden til falltårnet, som er 50 cm.

v = d / t

der:
v = hastighet (m/s)
d = forskyvning (m)
t = tid (s)

Lovene om fallende objekter

Bruk formelen nedenfor til å bestemme gravitasjonskonstanten. Forskyvningen er høyden til falltårnet, som er 50 cm.

d = ½ × g × t²

der:
d = forskyvning (m)
g = gravitasjonskonstanten (m/s²)
t = tid (s)

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Stilig! Nå vet du hvordan objekter akselererer i fritt fall. La oss gjøre oss klar for den siste leksjonen!