Kjør opp en skråning

Hvor bratt kan du kjøre opp?

engage-2-6

Terrengbilutfordring er en konkurranse hvor sjåfører konkurrerer i ekstremt terreng, inkludert bratte åskammer. Konkurransen ble startet på Island for å samle inn penger og sette fokus på redningsmannskaper, som må kjempe i ekstreme terreng for å redde liv.

Vet du andre situasjoner hvor det kan være nyttig å kunne kjøre opp en bratt skråning?

Ta denne utfordringen!

explore-2-6

Utform, bygg og programmer en robot som kan kjøre opp en så bratt skråning som mulig.

Tenk på hvordan du kan maksimere motorkraften.

Utform, bygg og programmer roboten.

step-brainstorm

Ha en idémyldring over hvordan dere kan løse utfordringen, og arbeid med roboten til den er klar for testing.
Du kan dele oppgaven inn i mindre underoppgaver, og vurdere spørsmål som:

  • Hvordan kan tannhjul brukes til å øke motorkraften?
  • Hvordan påvirker behovet for å kjøre opp en skråning utformingen av roboten?

Programmeringstips

Hvis du bruker en robot med hjul, kan du bruke følgende programsekvens for å komme i gang:

EV3 Classroom-Programs 2-6-hint nb-no

Test roboten.

step-run

Registrer prøvenummeret, skråningsvinkelen, tannhjulsforholdet og motorkraften i en testtabell. Sørg for at det er nok plass til å registrere flere observasjoner.

Test for å finne den maksimale skråningen roboten kan kjøre opp.

Kjøre testen

Når dy tester løsningen, må du ta i betraktning følgende tips:

  • Test roboten på minst tre ulike skråningsvinkler.
  • Test etter hver justering for å bestemme innvirkningen.

Oppsummer resultatene.

step-present

Bruk målingene til å finne den maksimale skråningen roboten kan kjøre opp.

Hvilke aspekter av programmet til og utformingen av roboten hadde størst innvirkning på evnen til å kjøre opp en bratt skråning?

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Heftig! Du har mestret konseptene kraft og bevegelse. Det virker som du har kontroll på ting!