Lage en selvkjørende bil

Designskisse

Tenk over disse spørsmålene:
• Hva er selvkjørende biler og hvordan fungerer de?
• Hvor får selvkjørende biler retningsinformasjonen?
• Hvilke bevegelser må bilen utføre for å kjøre gjennom en rekke bygater på et rutenett delt opp i nord, sør, øst og vest?

Tips
Start ved å bygge kjøretøyet. Dere kan bruke hvilken som helst av de foreslåtte LEGO® MINDSTORMS® EV3 Kjørebasemodellene eller utforme din egen. Sørg for at det er enkel tilgang til knappene oppå EV3-klossen. De brukes til å kontrollere retningen i denne aktiviteten.

Opprett et program for å styre roboten ved hjelp av et innspilt sett med instruksjoner som er gitt gjennom knappene på EV3-klossen. Bruk disse parametrene:
• Opp-knappen berørt, roboten beveger seg fremover i 30 cm
• Ned-knappen berørt, roboten beveger seg bakover i 30 cm
• Venstre-knappen berørt, roboten dreier 90 grader til venstre
• Høyre-knappen berørt, roboten dreier 90 grader til høyre

Vurder å bruke matriser til å:
• Registrere bevegelsene en bruker angir ved å trykke på én av EV3-knappene
• Bruke dataene som er lagret i matrisen til å reprodusere de tilsvarende bevegelsene

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:
• Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
• Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.