Lage en autonom robotikkutforsker

Designskisse

Design, bygg og programmer et robotsystem som følger en bane, og kommuniserer posisjonen sin minst to ganger langs banen.

Tenk over disse spørsmålene:

  • Hva slags motorisert mekanisme kan brukes til å kontrollere bevegelsen til en robot?
  • Hvordan vet roboten hvor den er på banen?
  • Hvordan kan roboten kommunisere sin posisjon på banen?

Tips
Bruk notater, en håndskrevet notisbok, skisser, bilder, skjermbilder eller videoer til å dokumentere designprosessen. Sørg for at dere forklarer:

  1. Eventuelle utfordringer dere står overfor.
  2. Hvordan dere arbeider for å overvinne disse utfordringene.
  3. Hvilke ressurser dere trenger.
  4. Måter som klassekameratene eller læreren kan hjelpe på.
  5. Eventuelle tidlige tegn på suksess som dere observerer.

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:

  • Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
  • Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.