Lage et fartskontrollsystem

Designskisse

Utform et fartsholdersystem som endrer farten til et kjøretøy med ett knappetrykk.

Tenk over disse spørsmålene:

• Hva er hensikten med fartsholderen i en bil?
• Hvordan hjelper fartsholderen en bilist på lange turer?
• Hvordan kan en bilist kontrollere fartsholdersystemet ved bruk av et knappetrykk?
• Hvilke elementer må dere inkludere i programmet for å omgjøre knappetrykk til endringer i motorhastighet?

Tips
Start ved å bygge kjøretøyet. Dere kan bruke hvilken som helst av de foreslåtte LEGO® MINDSTORMS® EV3 Kjørebasemodellene eller utforme din egen. Sørg for at de inneholder knapper som simulerer knappene som finnes på rattet i en bil med fartsholder.

Lag et fartsholderprogram for roboten, som ligner på det som finnes i mange av dagens biler. Roboten skal være i stand til å:

• Øke eller redusere farten med 10 når trykksensoren trykkes
• Vise farten til kjøretøyet (motoreffekt) på skjermen til EV3-klossen

Dokumenter de første ideene. Bestem dere for hvordan dere vil evaluere disse ideene for å velge de(n) beste for prosjektet. Del årsaken bak valget av denne løsningen med en klassekamerat eller læreren.

Kommuniser resultatene av arbeidet deres ved å:

• Lage en video som demonstrerer designprosessen helt fra de første ideene og til det fullførte prosjektet
• Lage en presentasjon som knytter prosjektet til realistiske brukstilfeller med lignende systemer

Be om tilbakemelding og gjennomfør egenvurdering. Bruk evalueringsverktøyene fra læreren.