Farger og linjer

Bruk fargede linjer for navigering.

engage-1-4

Fabrikkgulvet er fullt av linjer som forbinder de ulike arbeidsstasjonene. Hvis dette fungerer, sparer det masse tid fordi vi ikke trenger å hardkode bevegelsene til kjørebasen!

Hva er fordelene og begrensningene ved å bruke fargede linjer for navigering?

Bygg denne utvidelsen.

build-1-4

Vi trenger utvidelsen Fargesensor for å oppdage og følge linjer. Bygg den på selve kjørebasen.

Prøv de to første programsekvensene.

EV3 Classroom-Programs 1-4-program nb-no
MCR-LV-1-4-Colors-and-Lines-Cover

Plasser roboten i nærheten av linjen. Hva ser du?

Kalibrer fargesensoren.

explain-1-4

Først kjører du programsekvensene som kalibrerer fargesensoren og deretter kjører du Følge en linje-programmet på nytt.

Hvorfor er det viktig å kalibrere fargesensoren?

Det er på tide med en utfordring!

elaborate-1-4

Programmer kjørebasen til å følge linjen raskere og jevnere.

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Det er smart! Du kan oppdage og følge linjer for å bevege deg.