Vinkler og mønstre

Kjørebasen bruker motorkodere for å foreta svinger.

engage-1-5

Dette fungerer bra, men hver gang fabrikkgulvet rengjøres, så sklir hjulene til kjørebasen. Dette gjør at kjørebasen kommer litt på avveie. Kjørebasen kan bruke en gyrosensor til å bestemme retningen slik at den alltid er på riktig vei.

I hvilke situasjoner kan det være nyttig å oppdage endringer i retning slik at en robot kan navigere?

Bygg denne utvidelsen.

build-1-5

Gyrosensor-utvidelsen kan brukes til å navigere langs en nøye planlagt bane. Bygg den på selve kjørebasen.

Prøv disse kodesekvensene, én etter én.

EV3 Classroom-Programs 1-5-program nb-no
MCR-LV-1-5-Angles-and-Patterns-Cover

Hva ser du?

Hvordan kan Mine blokker brukes til å organisere og gjenbruke kode?

Din tur!

explain-1-5

Bruk blokker fra programsekvensene som allerede finnes på arbeidsområdet til å opprette et program som snur kjørebasen 90 grader, kjører fremover og til slutt kjører i det bestemte mønsteret.

Det er på tide med en utfordring!

elaborate-1-5

Bruk gyrosensoren og Mine blokker til å programmere kjørebasen slik at den kjører rundt i et kvadrat tre ganger, og deretter kjører rundt i en trekant.

Hvordan gikk det?

evaluate

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Stilig! Programmene er godt organisert!