Det veiledede oppdraget

Start spillet!

lesson-header

Har du noen gang sett en sport spilt med spesialutstyr?
Nevn tre sporter som bruker spesialutstyr.

Endre roboten.

student-02

Du trenger en kjørebase med spesialtilbehør for å løse oppdraget.
Bygg modifikasjonene til roboten.

Klargjør konkurransebanen.

student-03

Sørg for at Boccia Share-modellen er plassert på riktig plass på banen til FIRST LEGO League.

Programmer robotene, og sett i gang!

EV3 Classroom-Programs 1-7-program nb-no
student-04

Kjør programmet og se hva det gjør.
Sørg for at du starter med kjørebasen i riktig posisjon.
Hvordan kan Mine blokker brukes til å organisere og gjenbruke kode?

Hva blir det neste?

student-05

Bruk ferdighetene dine til å komme til en annen oppdragsmodell.

Tenk på hvordan det gikk.

student-06

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?
Nå er du klar for neste oppdrag!