Start spillet!

air_drop_title_1.PNG

Har du noen gang sett et redningshelikopter?
Diskuter årsaker til at helikoptre blir brukt i stedet for andre typer transport.

Endre roboten.

air_drop_robot_2.png

Du trenger en enkel kjørebaserobot for å løse oppdraget.
Bygg eventuelle ønskede modifikasjonene til roboten.

Se på byggeinstruksjonssiden for inspirasjon.

Klargjør konkurransebanen.

air_drop_setup.png

Sørg for at modellen Det veiledede oppdraget er plassert på riktig plass på banen til FIRST LEGO League.

Ikke glem å bruke den doble låsen for å feste modellen til matten.

Programmer robotene, og sett i gang!

EV3 Air Drop Guided Mission - en
air_drop_starting_2.png

Kjør programmet og se hva det gjør.
Sørg for at du starter med kjørebasen i riktig posisjon.

Hva blir det neste?

cargo_connect_overhead.png

Bruk ferdighetene dine til å komme til en annen oppdragsmodell.

Ikke glem å oppløse utfordringene du så i videoen. Del de opp i mindre deler.

  • Plassere kjørebasen.
  • Følge linjen.
  • Komme nær oppdragsmodellen.
  • Aktivere oppdragsmodellen.

Bruk Mine blokker til å organisere programmet ditt.

Tenk på hvordan det gikk.

student-06

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?
Nå er du klar for neste oppdrag!