Tyngdeakselerasjon

Innledning

Fritt fall beskriver en tilstand der objekter som steiner, mynter eller frukt faller mot jorden, på grunn av tyngdekraften.

Interessante aspekter ved fritt fall:
avstanden som tilbakelegges av objektet i fritt fall,
hvor lenge objektet faller før det treffer bakken,
hastigheten til det fallende objektet,
hvor raskt et objekt akselererer.

Det følgende eksperimentet tar for seg byggingen av et falltårn som er utstyrt med passende sensorer, for å observere gravitasjonsfenomen som har innvirkning på en stålball i fritt fall.

acceleration-of-gravity-connect

Innledning

Forklar hvorfor det er farlig å sitte under et tre som er full av modne epler.
Forklar hvorfor en person som hopper ut av et fly fra en stor høyde trenger fallskjerm.
Skriv ned hverdagslige hendelser der tyngdekraften spiller en rolle.

Montering

Byggeinstruksjoner

acceleration-of-gravity-bi

Last ned program 10

ag-code

Notater om Bruke modellen
Trykksensor festes bak på falltårnet. Den brukes til å utløse et falleksperiment.
Gripetengene lukkes automatisk for neste eksperiment.
Skjermen på EV3-klossen viser falltiden.

 • Kontroller at modellen ble bygget korrekt.
 • Plasser modellen skikkelig på en solid og jevn overflate.
 • Kontroller at tårnet ikke rister når du slipper ballen.
 • Du kan også holde trykksensor og bruke den som en manuell fjernkontroll, ved behov. Det gjør at du kan unngå å riste tårnet, noe som kan føre til ugyldige tester.
acceleration-of-gravity-fullmodel

Vurdering

Eksperiment – Måle

 1. Start programmet "10"
 2. Plasser ballen i de lukkede gripetengene.
 3. Start en test ved bruk av den ledige trykksensoren på falltårnet.

Dette skjer:
Ballen faller ned på trykksensoren nederst i falltårnet.
Falltiden angis på skjermen.
Gripetengene lukkes, og nå kan du gjenta eksperimentet.
Ugyldige tester resulterer i Grettent ansikt.
Utfør eksperimentet minst tre ganger.
Skriv ned eksperimentnumrene og falltidene i tabellen. Utvid tabellen etter behov.

Videreutvikling

Analyser
Du vet fallavstanden b og falltidene t.

 1. Beregn gjennomsnittshastigheten v til den fallende ballen, ved bruk av de målte falltidene.
 2. Skriv inn resultatet i tabellen.
  Husk at: v = d/t.
  I henhold til loven om fallende legemer: d = 0,5 * g * t².

g er en naturlig konstant som angir gravitasjonsakselerasjon.
3. Løs ligningen for loven om fallende legemer for g.
4. Beregn gravitasjonsakselerasjon (g) basert på de målte verdiene fra eksperimentene.
5. Skriv inn de beregnede verdiene for g i tabellen.

Hva målte vi og hva fant vi ut?
Lag et kort sammendrag av resultatene til eksperimentet.

Gjennomgang
Lag et kort sammendrag av resultatene til eksperimentet. Elevene fra sjette til og med niende klasse snakker om det de har lært.

 • Bakgrunn og spørsmål (emne)
 • Svar (lag forbindelser)
  ' Konklusjoner
 • Hvordan det har forbindelser med dagliglivet (hvor ser vi eller bruker vi det vi observerte i det daglige?)
ModifyIt_0