Sikre strømforsyningen

Hva er et *solcellepanel*?

EV3 Classroom-Programs 0-program nb-no
engage-3-7

Solcellepaneler består gjerne av flere mindre solcellepaneler og er nyttig som strømforsyning i forbindelse med romutforskning.

Hva er styrkene og svakhetene ved bruk av solcellepaneler som en strømforsyning for Mars-utposten?

Alle systemene er frakoblet!

explore-3-7

Bygg solcellepanelet slik at Mars Outpost har nok strøm til å starte systemene sine. Dette stedet blir vårt fremtidige hjem!

Tenk på hvordan roboten kan folde ut solcellepanelet.

Utvikle ideer for å løse oppdraget.

explain-3-7

Du kan dele inn hovedaktiviteten i mindre underoppgaver, og tenke på spørsmål som:

  • Hvordan kan roboten navigere til solcellepanelet?
  • Hvilken type motorisert mekanisme kan brukes til å rotere håndtaket?

Bygg, programmer og test roboten.

step-brainstorm

Fortsett å utvikle roboten til du er helt klar for å fullføre oppdraget.

assessment-row-space

Prestasjonsmerker

De fire nivåene av merker du kan bli tildelt for oppdraget, er:

Platina-merke
Du har foldet ut solcellepanelet og det står oppreist. Strømmen vil snart nå Mars-utposten! Du overgikk også forventningene til oppdraget ved å legge til funksjoner i utformingen. Bra jobbet!

Gull-merke
Du har foldet ut solcellepanelet og det står oppreist. Strømmen vil snart nå Mars-utposten! Du har hjulpet oss med å forvandle denne kalde og fjerntliggende utposten til et fremtidig hjem. Takk!

Sølv-merke
Du har klart å folde ut solcellepanelet, men det står ikke oppreist. Dette betyr at strømmen når Mars-utposten, men ikke så mye som vi skulle ønsket. Noen av systemene våre må slås av en stund, men takk for at du arbeidet så hardt!

Bronse-merke
Solcellepanelet er ikke foldet ut, men du ga virkelig alt du hadde og fortjener ros for innsatsen. Vi må oppholde oss i romfergen en stund, mens vi finner ut hva vi skal gjøre videre. Men bra forsøk!

Kom igjen!

expand-3-7

Plasser roboten i baseområdet og send den ut for å forsøke å fullføre dette oppdraget.

Regler for oppdraget

Husk å følge disse reglene når du forsøker å fullføre oppdraget:

  • Roboten må alltid starte oppdraget fra baseområdet.
  • Roboten må forlate baseområdet før den utfører oppdraget.
  • Roboten «returnerer vellykket» når deler av roboten krysser deler av linjen til baseområdet.
  • Du kan ikke røre roboten mens den er utenfor baseområdet.
  • Hvis du rører roboten mens den er utenfor baseområdet og den holder et objekt, må objektet returneres til opprinnelig plassering, og du må begynne oppdraget på nytt.

Hvordan gikk det?

evaluate-space

Hvilket merke fikk du? Hvis du har tid, kan du prøve på nytt for å få et bedre resultat.

Strømmen når nå utposten ... fortsett til neste oppdrag!