01

Finn ut og du bruker gyrosensoren.

02

Inne i huben finnes det en innebygd gyrosensor. Den kan registrere bevegelse og vippinger.

03

Koble en motor til port A.

04 – Hjelpeprogram

Hub_and_Motor_isolated_large.png

Lag programmet som bruker gyrosensoren til å få motoren til å svinge.

Gecko TA4_GYRO_GHOST - nb-no

05

Hub_and_Motor_isolated_large.png

Test programmet som får motoren til å svinge.

06

Vipp huben til høyre. Motoren svinger rundt.

07

Gyroleft_Icon.png

Endre programmet for å få motoren til å rotere når huben vippes til venstre.

08

Trykk på Kjør-knappen og test programmet for å få motoren til å svinge.