Enkle og motoriserte maskiner-sett

Bærbar teknologi

Utforsk utfordringer i livet ditt og lage en bærbar teknologi som løser problemet ditt.

45–90 min.
Middels
6.–8. trinn
MM_Maker_glasses_SP

1. Introduksjon/diskusjon

Del ut arbeidsark og gi elevene muligheten til å planlegge aktiviteten for seg selv, eller les teksten fra MAKER – Introduksjon høyt for å forberede dem.

2. Definere problemet

Mens elevene ser på bilder og spørsmål knyttet til Introduksjon-delen, legger du til rette for en diskusjon for å styre dem mot en problemstilling. Når de har bestemt seg for et problem de ønsker å løse, må du sørge for at de registrerer det på elevarket.

3. Idemyldring

Elevene bør først jobbe selvstendig i tre minutter for å finne så mange ideer som de kan for å løse problemet. De kan bruke klosser fra settet i løpet av idemyldingen, eller tegne sine ideer på riktig sted på elevarket.

Elevene kan nå bytte på å dele sine ideer i gruppene. Når alle ideene er delt, bør hver gruppe velge de(n) beste ideen(e) som skal lages. Vær forberedt på å hjelpe i denne prosessen, for å sikre at elevene velger noe som er mulig å oppnå. Oppmuntre til mangfold, ikke alle gruppene trenger å skape det samme.

Løsningseksempel for bærbar teknologi, til inspirasjon.
Merk: Du bør ikke dele disse bildene med elevene.

lego-maker-classes-front-ms
lego-maker-classes-back-ms

4. Definere designkriterier

Elevene må registrere opptil tre designkriterier på elevarket, slik at de kan henvise til dem når de ser gjennom og endrer løsningen sin.

5. MAKER-prosessen

Elevene lager én av ideene ved hjelp av settet LEGO Vitenskap og teknolgi og andre materialer som trengs.

Forklar tydelig at de ikke trenger å finne hele løsningen fra starten av. Hvis de for eksempel lager et par briller, kan de utforske passformen på ansiktet før de tar for seg hvordan brillene skal sitte ved ørene.

I løpet av prosessen kan du minne elevene på å teste og analysere ideen, og forbedre den når det er nødvendig. Hvis du ønsker at elevene skal sende inn dokumentasjon på slutten av leksjonen, må du sørge for at de registrerer hele prosessen ved bruk av skisser og bilder av modellene.

6. Gjennomgå og endre løsningen

Elevene tester og evaluerer designet mot designkriteriene de registrerte før de begynte å lage løsningene sine. De kan ta notater på elevarket.

7. Forklare løsningen

La hver elev eller elevgruppe få nok tid til å presentere det de har laget for klassen. En god løsning på dette er å sette ut et bord som er stort nok til å vise alle modellene. Hvis det ikke er nok tid, kan to grupper presentere for hverandre.

8. Vurdering

Elevene kan bruke vurderingsrubrikken på elevarket for å evaluere arbeidet sitt i forhold til læringsmålene. Hver rubrikk inneholder fire nivåer: Bronse, sølv, gull og platina. Formålet med rubrikkene er å hjelpe elevene med å reflektere over hva de har gjort i forhold til læringsmålene, og hva de kunne ha gjort bedre. Hver rubrikk kan være knyttet til teknologirelaterte læringsmål.

9. Rydde opp

Sørg for at du har nok tid på slutten av leksjonen til å ta modellene fra hverandre, og sortere dem tilbake i LEGO eskene. Du trenger ca. 10 minutter til å gjøre dette.

Lærerstøtte

Etter å ha fullført denne leksjonen har elevene:

  • Definert et tydelig designbehov
  • Utviklet sin evne til å vurdere og forbedre designløsninger
  • Utviklet sine problemløsings- og kommunikasjonsferdigheter

Settet Enkle og motoriserte maskiner

Andre nødvendige materialer (valgfritt)
Papp
Tynne plastark
Neopren gummiark

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.