Ekstra pneumatikksett

Sakseheis

Undersøke hvordan funksjonen til en lift påvirkes av vekt og høyde.

45–90 min.
Avansert
6.–8. trinn
scissor-lift-connect

Innledning

(5-10 min.)

Sakseheiser er konstruert for lett og sikkert å kunne frakte last høyere opp. De er ofte brukt der stiger ikke er et alternativ. Sakseheisens arbeidsplattform gir plass for verktøy og aktivitet, og de kan løfte en tung last.

Bygg sakseheisen og undersøk hvordan driften påvirkes av vekt og høyde. La oss fi nne det ut!

scissor-lift-connect

Montering

(20-25 min.)

Bygg sakseheisen.
(Hele bok 1A og bok 1B til side 11, trinn 15)

scissor-lift-bi-front

Pump luft inn i systemet og forsikre deg om at sakseheisen heves jevnt

Trykk plattformen til den hevede sakseheisen ned

scissor-lift-hand-press

Når du slipper taket, skal plattformen sprette opp igjen. Dersom den ikke gjør det, må du se etter luftlekkasjer

Senk deretter sakseheisen og tøm lufttanken

Hint
Den enkleste måten å tømme tanken på er å koble fra slangen som går fra lufttanken til ventilen.

scissor-lift-hand-lift

Vurdering

(20-25 min.)

Skal du opp?
Finn ut hvilken innvirkning vekt og høyde har på hvor mange ganger du må pumpe for å heve sakseheisen maksimalt.

Forutsi først hvor mange ganger du må pumpe for å heve sakseheis A til maksimal høyde. Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.

Deretter tester du hvor mange ganger du må pumpe. Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.

Følg deretter samme prosedyre for sakseheis B, C og D. Test fl ere ganger for å være sikker på at resultatene er reproduserbare.

Med sakseheis A (side 11, trinn 15) må du pumpe omtrent 12 ganger
Med sakseheis B (side 12, trinn 16) må du pumpe omtrent 20 ganger
Med sakseheis C (side 17, trinn 21) må du pumpe omtrent 17 ganger
Med sakseheis D (side 18, trinn 22) må du pumpe omtrent 28 ganger

scissor-lifts-variations-a

Be elevene reflektere over undersøkelsene sine ved å stille spørsmål som:

• Hva forutsa du og hvorfor?
• Hvordan fungerer sakseheisen? Sakseheisen består av er en rekke vektstenger av første klasse, der hver vektstang trykker på den neste. Omdreiningspunktet er pinnene i midten av bjelkene.
• Hvordan forsikret du deg om at testene var rettferdige? Tømte du lufttanken?

Videreutvikling

(25-30 min.)

Hvor høyt trykk behøves?
Du vet nå hvor mange ganger du må pumpe for å heve sakseheis A til maksimal høyde. Kopl nå til manometeret og fi nn ut hvor høyt trykk som behøves. (side 20, trinn 24)

Forutsi først hvor høyt trykk du tror som behøves for å heve sakseheis A til maksimal høyde. Skriv ned hypotesene dine på arbeidsarket.

Deretter tester du hvor høyt trykk som behøves. Skriv ned resultatene dine på arbeidsarket.

Følg deretter samme prosedyre for sakseheis B, C og D. Test fl ere ganger for å være sikker på at resultatene er reproduserbare.

Sakseheis A (side 11, trinn 15) behøver et trykk på omtrent 1,0 bar
Sakseheis B (side 12, trinn 16) behøver et trykk på omtrent 1,5 bar
Sakseheis C (side 17, trinn 21) behøver et trykk på omtrent 1,4 bar
*Sakseheis D (side 18, trinn 22) behøver et trykk på omtrent 2,1 bar *

scissor-lifts-variations-b

Valgfritt: Ytterligere undersøkelser
Hvorfor faller trykket umiddelbart etter at sakseheisen har nådd maksimal høyde?
Når sylinderstempelet trekkes ut, øker totalarealet for komprimert luft. Trykktilpasningen til det nye totalarealet resulterer i et lite trykkfall

Lærerstøtte

Elevene kommer til å utforske konseptene til:
Areal
Oppførsel til gasser under trykk
Krefter
Sette sammen komponenter
Kontroll av mekanismer
Evaluering
Bruke mekanismer – vektstenger

  • Settet 9686 Enkle og motoriserte maskiner (ett sett per to elever er anbefalt)
  • Settet 9641 Ekstra pneumatikksett

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.