Coding Express Set

Første tur

Utforske de røde og grønne funksjonsklossene.

30–45 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
First-trip12

Engasjere

First-Trip-thumbnail-min

Spør barna om de har reist med tog, t-bane eller trikk.

Hvor dro de?
Fortell dem at de skal leke et tutende tog!

 • Be barna om å stille seg opp på rekke og legge hendene på skuldrene til den som står foran seg.
 • Forklar at når du sier «Gå», skal de bevege seg rundt i rommet som et tutende tog. Når du sier «rødt lys», skal de sakke ned farten og stoppe helt opp.
 • Gjennomfør et par runder av den tutende togleken.

Utforske

 • Be hver gruppe om å velge et byggekort og bygge en av modellene de ser.
 • Når barna har bygget ferdig, ber du dem om å arbeide sammen for å bygge et dobbelt spor.
 • Sørg for at togskinnene er lange nok slik at de får plass til en togstasjon og bestemmelsesstedet (åtte skinnedeler er anbefalt).
 • Start ved togstasjonen og bruk LEGO® DUPLO® figuren som passasjer.
 • Fortell barna at passasjeren ønsker å fiske ved havnen.
 • Kan du hjelpe dem å komme til havnen?

Tips: Barna må ikke bygge det de ser på byggekortene. De kan bygge en annen destinasjon.

first-trip-1

Barna skal stanse toget på en av tre måter:

 • For hånd, som de har lært i Kom i gang-aktivitetene
 • Ved bruk av den røde funksjonsklossen
 • Ved bruk av den røde stoppeklossen
First-trip-2

Forklare

Vis barna de tre ulike måtene de kan stanse toget på.
Snakk med barna om de røde funksjonsklossene.

Still spørsmål som:

 • Hvor mange røde funksjonsklosser brukte du?
 • Hvor plasserte du de(n) røde funksjonsklossen(e), og hvorfor?
 • Hvor stanset toget?

Utdype

Oppmuntre barna til å bygge et litt lenger spor og lage flere stoppesteder.
Vekk interessen for å bruke de grønne funksjonsklossene på sporet.

Still spørsmål som:

 • Hva så du da toget kjørte over de grønne klossene?
 • Hvordan kan vi hjelpe toget med å komme tilbake til stasjonen?
first-trip-3

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

 • Se på relasjonen mellom årsak og virkning
 • Observere og beskrive objekter og hendelser
 • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Forstå funksjonen til funksjonsklossene
 • Forstå hvordan de bruker de ulike klossetypene
 • Bruke funksjonsklosser til å fullføre oppgaver

Maks seks barn

Settet Kodingekspressen (45025)

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.