Coding Express Set

Matematikk – Distanse

Å forutsi og måle distanse.

30–45 min.
Avansert
Barnehage og førskole
Math-1

Engasjere

Math-Distance-thumbnail-min

Snakk med barna om distanse.

Still spørsmål som:

 • Hvordan kom du deg til barnehagen i dag?
 • Hvorfor tror du noen går eller sykler, mens andre tar bussen?
  Vil du leke?

Velg to eller tre steder i rommet som skal bli «stoppesteder».
Navngi stoppestedene.
Be barna om å gå fra ett stoppested til det neste og telle hvor mange skritt de har tatt.
Sammenlign antallet skritt mellom hvert stoppested.
Snakk om hvilken distanse som er lengst, og hvorfor.

Math-1

Utforske

Be barna om å velge byggekort og arbeide sammen for å bygge modellene som vises (tre modeller er foreslått).
Be dem om å bygge et dobbelt spor og plassere modellene langs sporet.
Nå kan du eksperimentere med appen.
La oss starte toget!
Spør barna hvor mange tall de har sett i appen. Kan de telle fra det minste til det største tallet?
Trykk på hvert tall og se hvor langt toget går.
Be barna om å velge tallet (-ene) som får toget til å nå hvert stoppested.

Tips: Sørg for at motoren er koblet til appen før du eksperimenterer med de ulike tallene.

Forklare

Snakk med barna om distanse.

Still spørsmål som:

 • Hvorfor bruker vi forskjellige kjøretøy som sykler, biler og fly?
 • Når bruker folk fly eller busser?
 • Når går eller sykler de?

Utdype

Oppmuntre barna til å bygge flere stoppesteder og fastslå distansen mellom dem.

Still spørsmål som:

 • Hvilken distanse er den korteste/lengste mellom stoppestedene, og hvor langt er det?
 • Kan du beskrive banen toget tar? (For eksempel, det startet fra ..., stanset eller passerte ... og avsluttet reisen ved ...)

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

 • Telle ved bruk av navn, og gjenkjenne antall objekter i et sett
 • Sekvensere hendelser på riktig måte
 • Begynne å forstå og bruke standard- og ikke-standardformer for måling
 • Utforske og uttrykke ideer med digitale verktøy og teknologi
 • Bruke strategier og planlegging til å løse problemer
 • Utvikle hypoteser
 • Se på relasjonen mellom årsak og virkning

Flere ideer

Bruke denne oppgaven som inspirasjon til å arbeide med Lengre distanser og utforske flere tall med barna!

Math-2

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Forstå hvordan man måler distanse
 • Være i stand til å sammenligne distanser
 • Være i stand til å gjennomføre enkle matematiske regnestykker

Maks fire barn

Settet Kodingekspressen (45025)
Appen til Kodingekspressen

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.