Coding Express Set

Musikk – Dyrekonsert

Bruke digitale verktøy for å utforme og uttrykke ideer.

30–45 min.
Middels
Barnehage og førskole
Animal-concert-1

Engasjere

Music-Animal-Concert-thumbnail-min

Spør barna om de vet hvilke lyder ulike dyr lager.
Be dem om å imitere noen av disse lydene.
Velg en sang om dyr som de kjenner godt og syng/dans til den.
Fortell barna at safaribussen er full av barn i dag.
De skal på konsert framført av skogsdyr!
Har du lyst til å være med og møte alle dyrene?

Animal-concert-1

Utforske

Bygg safaribussen og et togspor (et O-formet spor er anbefalt).
Nå kan du eksperimentere med appen.
Plasser safaribussen på togsporet og la barna utforske de ulike funksjonene til hver knapp.
Plasser en funksjonskloss av hver farge på sporet.
Be barna om å bruke appen til å «styre» bussen i tur og orden.
Hva skjer når bussen passerer hver funksjonskloss?

Forklare

Snakk med barna om lydene de nettopp hørte.

Still spørsmål som:

 • Hva hørte du når bussen kjørte over funksjonsklossene?
 • Kjente du igjen disse lydene?
 • Hvilke dyr hørte du? (Be barna om å bygge dyrene de kjente igjen.)

Be barna om å plassere hvert dyr ved siden av en funksjonskloss.
Bruk appen til å se om lyden stemmer med dyrene de har bygget.

Utdype

Nå skal dere lage deres egen dyrekonsert!
Be barna om å plassere funksjonsklosser i hvilken som helst rekkefølge på sporet for å lage sin musikk.
Snakk med barna om komposisjonen deres.

Spør dem hva de ønsker å uttrykke med musikken (for eksempel, glede, spenning, fint vær).
Oppmuntre barna til å synge og danse til musikken sin.
Kosedyr eller lignende leker kan brukes som rekvisitter i fremføringen.

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

 • Stille spørsmål som «hva ville skjedd hvis»
 • Se på relasjonen mellom årsak og virkning
 • Utvikle hypoteser
 • Sekvenser av tall eller hendelser
 • Utforske og uttrykke ideer med digitale verktøy og teknologi
 • Dele tanker, ideer og meninger med andre

Flere ideer

Bruk denne ideen til å lage aktiviteter for Musikkgruppe i appen. Bruk ulike instrumenter i diskusjonen i Engasjere-fasen og utforsk flere interessante lyder med barna.

Hvis du vil ha en mer utfordrende musikkleksjon, kan du prøve Fader Jakob

 1. Undersøke melodien for hver funksjonskloss.
 2. Sett funksjonsklossen i sekvens for å passe til sangen.
 3. Komponer en ny sang ved å blande funksjonsklossene.
Animal-concert-2
Animal-concert-3

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Forstå at reaksjonen til funksjonsklossene kan endres ved bruk av appen
 • Være i stand til å kjenne igjen ulike dyrelyder
 • Være i stand til å komponere en enkel melodi ved bruk av digitale verktøy

Maks fire barn

Settet Kodingekspressen (45025)
Appen til Kodingekspressen

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.