Coding Express Set

O-formet spor – Løkker

Utforske løkker med det O-formede sporet.

30–45 min.
Middels
Barnehage og førskole
o-shaped-track

Engasjere

O-Shaped-Track-Looping-thumbnail-min

Spør barna om det er noe de gjør mange ganger hver dag eller uke (for eksempel, pusse tennene, dusje, rydde rommet).

Fortell barna at de skal leke en ny lek!
Modeller en sekvens der de hopper, løper, går baklengs, danser, spinner eller andre handlinger i en sirkel.
Be barna om å repetere det du nettopp gjorde, og be dem om å gjenta (det vil si, løkke) sekvensen minst to ganger.

Tips: For yngre barn og nybegynnere kan du begrense løkken til bare én eller to handlinger.

Utforske

Be barna om å kombinere togskinnedeler som er både buede og rette for å lage et O-formet spor (seks buede og fire rette deler anbefales).
Bruk byggekortene, og be barna om å bygge to eller tre steder de kunne tenkt seg å reise med toget (se sidepanelet for et eksempel).
La oss dra på en dagstur!

Bruk noen LEGO® DUPLO® figurer som passasjerer.
Fortell barna at passasjerene vil ha en piknik i skogen, og at de deretter ønsker å dra for å se det nydelige slottet.
Kan du hjelpe passasjerene med å ta toget til skogen og deretter til slottet?

o-shaped-track

Forklare

Fortell barna at passasjerene koste seg så masse på turen at de ønsker å gjenta den!
Snakk med barna om hvordan de kan oppnå dette.

Still spørsmål som:

  • Kan du hjelpe passasjerene med å gjenta denne reisen? Hvordan? (Det O-formede sporet skaper løkker.)
  • Hvilke funksjonsklosser bruker du, og hvorfor?

Utdype

Oppmuntre barna til å bygge et dobbelt spor ved siden av det O-formede sporet.
Snakk om forskjellen mellom de to sporene?

Still spørsmål som:

  • Hva er forskjellen mellom de to sporene?
  • Kan du gjenta den samme reisen på det doble sporet? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

  • Observere og beskrive objekter og hendelser
  • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi
  • Se på relasjonen mellom årsak og virkning

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

  • Forstå bruken av det O-formede sporet for å gjenta sekvenser
  • Være i stand til å sammenligne ulike sporformer og deres bruksområder

Maks seks barn

Settet Kodingekspressen (45025)

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.