Coding Express Set

Y-formet spor – Betingede setninger

Utforske betingede setninger med det Y-formede sporet.

30–45 min.
Middels
Barnehage og førskole
y-shaped-track-11

Engasjere

Y-Shaped-Track-thumbnail-min

Fortell barna at de skal leke «fargebillett»-leken. Velg minst tre områder i rommet som skal bli «stoppesteder».
La barna gi dem navn etter sine favorittsteder (for eksempel, lekeplassen, fornøyelsesparken).
Plasser forskjellige fargede klosser ved hver stasjon og bruk de samme klossene som «billetter».

Du kan være konduktør, og du kan gi barna billetter til hvor de skal reise.
Når du deler ut billettene, bruker du hvis-så-setninger (for eksempel, hvis du har en rød billett, skal du reise til ...).
Be barna om å gå til destinasjonene sine og se om klossfargen er den samme som fargen på «billetten» deres.

Utforske

Nå skal barna bygge sin egen fargebillett-lek!
Vis dem det Y-formede sporet og sporet med en sporveksel.
Be dem om å bygge et lignende Y-formet spor og minst to stoppesteder langs sporet (se sidepanelet for et eksempel).
Forklar at de skal bruke forskjellige fargede klosser til å indikere stoppestedene de har bygget, akkurat som i leken.
Velg et barn som skal være konduktøren, og be barnet om å dele ut klossene som skal være billetter.

y-shaped-track-1

Forklare

Fortell barna at tog gir signaler for å indikere hvor de ønsker å dra.
Forklar for dem at dette ligner veldig på måten de brukte fargede billetter til å finne ut hvor de ønsket å reise.
Snakk med barna om hvordan tog gir signaler.

Still spørsmål som:

 • Hvilke signaler kan tog gi? (Lag en «tutelyd».)
 • Kan tog gi signaler uten å lage lyd? (For eksempel ved å blinke lysene, gi et fargesignal, eller hvordan de er dekorert?)
 • Hvilken signaltype mener du er best? Hvorfor?
y-shaped-track-2

Utdype

Oppmuntre barna til å bruke begge sporvekslerne til å bygge et tredobbelt eller Q-formet spor.
Diskuter logistikken som er nødvendig for å kjøre et tog på et slikt spor.

Still spørsmål som:

 • Hvordan kan du signalisere nå som du har flere destinasjoner?
 • Hvordan kan du hjelpe toget med å dra tilbake til de andre stoppestedene? (Ved å bruke den grønne funksjonsklossen.)

Evaluere

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de kan:

 • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi
 • Observere og beskrive objekter og hendelser
 • Se på relasjonen mellom årsak og virkning

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Forstå at Y-formede spor gir alternativer
 • Utforme og optimalisere løsninger
 • Være i stand til å sammenligne ulike spor og deres bruksområder (det vil si, sekvenser, løkker og betingede setninger)

Maks seks barn

Settet Kodingekspressen (45025)

Kodingekspressen berører emner i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Målene som er oppført mot slutten av hver leksjon kan brukes til å se om hvert barn har fått de relevante ferdighetene. Disse punktene viser de spesifikke ferdighetene eller informasjon som praktiseres eller presenteres i hver leksjon.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.