Min XL-verden

Et unikt lokalt landemerke

Wei, Xavier, Yasmin og Zoe diskuterer hva som bør være Regnbuebyens landemerke!

0–30 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
45028_lesson-6

Forberede

• Sørg for at du har besøkt www.LEGOeducation/start og sett Min XL verden kom-i-gang videoene.
• Se videoen øverst til høyre på denne siden, for å få oversikt over denne leksjonen.
• Velg inspirasjonskortene du trenger for leksjonen.
• Sett opp et område i klasserommet, som gjør det mulig for barna å enkelt bygge og rollespille med modellene sine.

Engasjere (5 min)

(5 minutter)

Vis inspirasjonskortene til fornøyelsesparken, pagoden og leilighetene, og les denne historien høyt.

I dag spurte Victor Wei, Xavier, Yasmin og Zoe om de kunne finne en bygning eller statue, som landemerke for å representere Regnbuebyen. De snakket mye om det, fordi de har svært forskjellige ideer om hva det burde være. Wei mener det bør være Regnbueleilighetene, fordi de er så fargerike og fine. Zoe mener det bør være slottet i fornøyelsesparken, fordi du kan se hele byen derfra. Og Xavier og Yasmin mener det bør være pagoden i parken, fordi det alltid arrangeres festivaler der.

Legg til rette for en liten diskusjon om barnas lokalsamfunn. Still spørsmål som:

 • Bor du i et hus eller en leilighet? Kan du beskrive hvordan det ser ut?
 • Hvor går du vanligvis for å leke i byen din?

Utforske (10 min)

(10 minutter)

Si til barna at de skal bygge et landemerke til byene sine.
Få dem til å jobbe parvis, for å bygge en eller to ting som minner dem om at de er i nærhetene av hjemmene sine.
De kan bruke fantasien til å lage nye modeller, eller bruke eksemplene nedenfor som veiledning.
Når alle har bygget ferdig, samle modellene på ett sted, så barna kan se hva de andre har laget.

Forklare (5 min)

(5 minutter)

Samle barna. Be dem bytte på å presentere sine modeller, og forklare hvorfor de valgte å bygge akkurat den modellen.
Be barna tenke på hva de har bygget, og legg til rette for en diskusjon ved å stille veiledende spørsmål, som:

 • Hvor i byen ligger den?
 • Er det andre ting som minner deg om at du er i nærheten av hjemmet eller nabolaget ditt?

Utdype (20 minutter, valgfritt)

(20 Minutter, Valgfritt)

Forklar at alle kommuner/fylker har landemerker.
Spør barna om de kan nevne landemerker i deres område.
Oppfordre barna til å bygge landemerket, og presentere det for klassen.
Hvis de synes det er vanskelig å finne noe, så ber du dem tenke på høye bygninger, broer, store fjell, innsjøer eller statuer.

Evaluere (Gjennom hele leksjonen)

(Pågår gjennom hele leksjonen)

Evaluer barnas ferdighetsutvikling ved å observere om de:

 • Lærer om de fysiske egenskapene til lokalmiljøet, som grunnlag for å lære geografi
 • Lærer om hjembyen/hjemstedet, kommunen/fylket og landet som grunnlag for å lære om geografi, historie og samfunnsfag
 • Legger til sine egne ideer til kreative prosjekter, og kommer opp med sine egne ideer under lek

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • Tilordne én modell til hvert par som de skal bygge
 • Ha leksjonen med en mindre gruppe (dvs. 3-4 barn) og gi mer støtte med byggingen
  Øk vanskeligheten ved å:
 • Oppmuntre barna til å designe et nytt landemerke for Regnbuebyen

Utvidelse (Dette vil strekke seg utover 20-minutters leksjonen)

(Dette vil strekke seg utover den 20-minutters leksjonen)

FLERE IDEER TIL NORSKUNDERVISNINGEN
Be barna tegne og deretter bygge et nytt landemerke for byen. Når de er ferdige med å bygge, be dem navngi det, og forklare klassekameratene sine hvorfor de ønsker at det skal være det nye landemerket.

My-XL-World_Appendix-9
My-XL-World_Appendix-10
My-XL-World_Appendix_11

Lærerstøtte

Barn vil forstå viktigheten av landemerker

Mitt XL-verden-sett
Inspirasjonskort

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.