STEAM Park

Kjedereaksjon

I denne leksjonen lærer barn om årsak og virkning ved å skape kjedereaksjoner.

0–30 min.
Avansert
Barnehage og førskole
chain-reaction

Fokusere

 • Vis barna inspirasjonsbildet, og be dem beskrive hva de ser, og fortell dem at det viser en modell av en sklie som kalles Fritt fall.
 • Fortell barna at du skal lese en historie om en gutt og en jente som besøkte STEAM-parken.
 • Forklar at historien beskriver en kjedereaksjon eller en sekvens av hendelser som forårsakes av en utløser.
free-fall
 • Les følgende historie høyt:

Matt og Sienna bestemmer seg for å ta sklien Fritt fall, den skumleste sklien i STEAM-parken. De måtte stå i kø i noen få minutter, og gikk deretter opp på plattformen. Maskinen trakk tauet til de var på toppen av tårnet.

«Wow! Vi er veldig høyt oppe!», sa Matt.

«Jeg er så nervøs at det kiler i magen! Jeg lurer på når de kommer til å slippe oss», sa Sienna.

De så på utsikten over parken mens de ventet på fallet. Deretter bevegde spaken seg som holder tauet på plass, og utløste det. Matt og Sienna skrek og lo da de falt. Plattformen landet på en annen spak, og hevet et flagg.

«Det var den beste turen noensinne!» sa Sienna.

«La oss prøve igjen!», sa Matt.

 • Still spørsmål som:

 • Hva forårsaket at plattformen falt?

 • Hva skjedde deretter?

 • Forklar at utløseren til hendelsesforløpet i historien er at spaken beveger seg og utløser tauet, som forårsaket at plattformen falt. Når plattformen landet, forårsaket det en annen hendelse, nemlig heving av flagget. Fortell barna at dette hendelsesforløpet kalles en kjedereaksjon.

Bygge

 • Be barna jobbe parvis for å lage en kjedereaksjon. Minn dem på at en hendelse skal føre til en annen hendelse.
chain-reaction-long
 • Vis dem inspirasjonsbildene for denne aktiviteten, og be dem tenke på hvordan de kan få et objekt til å bevege seg uten å røre det.
 • Fortell dem at de kan bygge separate deler av kjedereaksjonen, og deretter sette modellen sammen og teste den.

Tips: Du kan finne bilder av individuelle deler av modellen i vedlegget, og tilordne hvilken del hvert barn eller to barn skal bygge. Utløserne for kjedereaksjonen kan omfatte å kaste ballen, skyte piler fra kanonen, eller rulle bilen ned fra rampen. Neste del av kjedereaksjonen kan være å velte en linje av dominobrikker, få et tannhjul til å bevege seg, eller få svingelementet til å bevege seg.

Refleksjon

 • Be barna dele sine kjedereaksjoner med resten av gruppen.

 • Still spørsmål som:

  • Hva var den første årsaken eller utløseren i kjedereaksjonen?
  • Hva var den første hendelsen i kjedereaksjonen?
  • Hva var den siste hendelsen i kjedereaksjonen?
  • Var kjedereaksjon slik du hadde trodd? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Utvikle videre

 • Be barna kombinere sine kjedereaksjoner for å skape en lang kjedereaksjon.
 • Finn et sted i klasserommet der de kan montere den lange kjedereaksjonen, og be dem deretter bytte på å sette den i gang og foreta justeringer til den fungerer.

Tips: Be barna om å forklare kjedereaksjonen og noter hendelsene.

La du merke til?

 • Ved å observere følgende ferdigheter kan du følge med på om barna utvikler nødvendige kompetanser innenfor naturfag, teknologi, mekanikk, kunst og matematikk.

  • Identifisere relasjonen mellom årsak og virkning
  • Bruke mekanikk som enkle tannhjul og hjul på riktig måte
  • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi
  • Stille spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis»
  • Observere og beskrive hva som skjer

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Identifisere årsak og virkning
 • Skape egne kjedereaksjoner

Settet STEAM-parken, inspirasjonsbilder.

Barna kommer til å:

 • Bruke teknologi som enkle tannhjul og hjul på riktig måte
 • Stille spørsmål om naturfags- og teknologirelaterte begreper
 • Stille spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis»
 • Observere og beskrive hva som skjer
 • Identifisere relasjonen mellom årsak og virkning
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.