STEAM Park

Funksjonelle elementer

Målet med denne aktiviteten er å gjøre barna kjent med spesialelementer i settet STEAM-parken.

0–30 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
functional-elements

Fokusere

 • Be barna finne ting i rommet som har bevegelige deler (f.eks leker eller møbler med hjul, gardiner eller rullegardiner, dører og sakser).
 • Forklar at disse tingene har en funksjon eller en jobb å gjøre.
 • Be barna identifisere funksjoner eller oppgaver til de bevegelige delene de har funnet.

Bygge

 • Be barna utforske alle klosser og elementer i settet STEAM-parken.
functional-elements
 • Oppmuntre dem til å bruke fantasi og kreativitet til å finne alle delene som kan settes sammen til en funksjonell eller bevegelig del.

 • Still spørsmål som:

  • Hva kalles delene?
  • Hva vil skje hvis du setter noen av delene sammen?

Tips: De funksjonelle elementene omfatter: en dreieskive, husken og rammen, to oransje gyngestoler, tannhjul, vinsjer med hyssing og krok, en kanon, to piler, vogner med hjul, to hengslede klosser og to trekkspillelementer.

Refleksjon

 • Oppmuntre barna til å vise og fortelle gruppen i tur og orden hvordan hver av de funksjonelle elementene fungerer.

 • Still spørsmål som:

  • Hvordan kan du bruke denne delen?
  • Har du sett andre deler som beveger seg som dette? Hvor har du sett dem? Hva ble de brukt til?

Utvikle videre

 • Forklar at en maskin er laget av deler som bruker energi for å arbeide.
 • Be barna nevne noen maskiner de har sett (f.eks biler, datamaskiner, gressklippere, heiser, kaffemaskiner, brødristere og sykler).
 • Be barna bruke noen av de funksjonelle elementene til å bygge en maskin som har en spesiell hensikt.
 • Be hvert barn vise deg hvordan maskinene deres fungerer og fortelle hva den gjør.

La du merke til?

 • Ved å observere følgende ferdigheter kan du følge med på om barna utvikler nødvendige kompetanser innenfor naturfag, teknologi, mekanikk, kunst og matematikk.

  • Bruke teknologi som for eksempel tannhjul på riktig måte.
  • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi.
  • Still spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis».
  • Observere og beskrive hva som skjer.

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • bli kjent med funksjonelle elementer i settet
 • identifisere bevegelsene til de funksjonelle elementene
 • utforske ideen om at maskiner er laget av bevegelige deler

Settet STEAM-parken, inspirasjonsbilder.

Barna kommer til å:

 • Bruke teknologi som enkle tannhjul og hjul på riktig måte
 • Stille spørsmål om naturfags- og teknologirelaterte begreper
 • Stille spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis»
 • Observere og beskrive hva som skjer
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.