STEAM Park

Ramper

I denne leksjonen lærer barn om hvordan og hvorfor ting ruller, og de forutsier og måler avstander med ikke-standardenheter.

0–30 min.
Nybegynner
Barnehage og førskole
ramps

Fakta til den voksne (pedagognotater)

 • Det er flere faktorer som fører til at objektet ruller eller sklir. Det begynner med en kraft (dvs. et skyv eller et drag) som har innvirkning på objektet. Tyngdekraften er en kraft som trekker objekter mot jorden eller ned en skråning.

 • Formen på et objekt påvirker hvordan det beveger seg ned en skråning. Objekter som baller, som ikke har hjørner eller kanter, ruller. Andre objekter kan skli i stedet for å rulle, på grunn av formen. Størrelse og struktur bestemmer rulle- eller sklihastigheten.

Fokusere

 • Be barna om å beskrive hvordan det er å skli ned en sklie.
 • Diskuter hvorfor/hvordan mennesker beveger seg fra toppen til bunnen av sklien uten å bruke kroppene til hjelp. Med andre ord, forklar at mennesker beveger seg nedover sklien på grunn av tyngdekraften. Tyngdekraften er en kraft som trekker objekter mot jorden.
 • Fortell barna at du skal lese begynnelsen av en historie om en gruppe mennesker som gjør STEAM-parken enda hyggeligere for gjestene. Du kan vise dem inspirasjonsbildet eller bruke figurene for å spille scenen.
ramps
 • Les følgende historie høyt:

Parker, som er sjefen i parken, ønsker å bygge en ny attraksjon som gjestene kan ha glede av. Han spør naboen, fru Engels og barnebarnet hennes Arty og Artys venner Sienna og Matt om hjelp.

«La oss bygge en rampe og noen biler som kjører ned rampen», sier Parker.

«Jeg har en idé! La oss plassere tall nederst på rampen og gjette hvor langt bilene ruller!», sa Arty.

«En glimrende idé! Vi kan prøve det og se hva som ruller best», sa fru Engels.

Bygge

 • Tape eller lime sammen alle seks sidene av banemalen for å lage banen.

 • Be barna arbeide parvis eller i grupper om å bygge de to minste rampene og sidene av banen som vist på inspirasjonsbildet i tur og orden. Kontroller at barna plasserer tallen på de riktige stedene.

 • Plasser den minste rampen på banemalen, og be barna om å rulle bilene eller objektene ned den lille rampen i tur og orden. Deretter ber du dem prøve på den større rampen.

 • Bruk en blyant for å merke hvor bilene stanset. Du kan bruke forskjellige farger for å merke forskjellige biler eller objekter.

 • Vis barna hvordan de registrerer resultatet av hver rulling i diagrammene sine. Sørg for at de forstår at det er et eget diagram for hver rampestørrelse.

Tips: Hvert barn bør ha fire ulike resultatgrafer, én for hver rampe. Dette er nyttig for å sammenligne hvor langt bilene eller objektene ruller når de sendes ned hver rampe.

Refleksjon

 • Be barna om å si hvor langt de tror en bil eller et objekt vil rulle.

 • Still spørsmål som:

  • Tror du bilen/objektet vil stanse mellom tallet 3 og 4?
  • Tror du bilen/objektet rulle vil hele veien forbi tallet 10?
  • Var hypotesene riktig?
  • Blir det lettere å forutsi hvor bilen eller objektet stanser etter at du har observert eller sett hva som skjer noen ganger?

Utvikle videre

 • Still spørsmål som:

  • Hvordan kan du få en bil til å rulle raskere?
  • Hvordan kan du få en bil til å rulle lengre?
 • Be barna om å bygge den store rampen som vises på byggeinspirasjonskortet i esken. (De må bruke delene fra de mindre rampene.)

 • Fortell barna at de skal teste rampen ved å rulle biler ned rampen, og utfordre dem til å bygge en bil som ruller forbi tallet 10.

Tips: Se bildet av et større kjøretøy i vedlegget.

La du merke til?

 • Ved å observere følgende ferdigheter kan du følge med på om barna utvikler nødvendige kompetanser innenfor naturfag, teknologi, mekanikk, kunst og matematikk.

  • Bruke mekanikk som enkle tannhjul og hjul på riktig måte
  • Stille spørsmål om begreper knyttet til naturfag og teknologi
  • Utvikle hypoteser
  • Stille spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis»
  • Observere og beskrive hva som skjer
  • Registrere data ved hjelp av diagrammer

Lærerstøtte

Barna kommer til å:

 • Observere hva som skjer når de plasserer objekter på en rampe
 • Utvikle hypoteser
 • Måle hvor langt objekter flyttes
 • Registrere data i diagrammer

Settet STEAM-parken, inspirasjonsbilder, banemal (skriv ut seks av disse sidene), diagram for registrere resultater, blyanter, lim eller tape, saks.

Barna kommer til å:

 • Bruke teknologi som enkle tannhjul og hjul på riktig måte
 • Stille spørsmål om naturfags- og teknologirelaterte begreper
 • Stille spørsmål om eksperimentering/testing: «hva vil skje hvis»
 • Observere og beskrive hva som skjer
 • Utvikle hypoteser
 • Registrere data i diagrammer
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.