Settet SPIKE™ Prime

Oppdragsopplæring: Kreativ problemløsing

Bygg strategiferdighetene for oppdraget. Bruk designprosessen til å utvikle en kreativ løsning på et problem.

45 min
Nybegynner
6.–8. trinn
Hybrid
TrainingMission-Thumbnaili.png

Oversikt

 • Dette er en hybrid læringsleksjon. Du trenger ikke settet LEGO® Education SPIKE Prime, LEGO klosser eller programvare for å undervise denne leksjonen.
 • I denne leksjonen skal elevene følge ingeniørdesignprosessen for å bygge og teste en løsning på en designutfordring.
 • Denne leksjonen utfordrer elevene til å utforske oppdragsstrategi og robotdesign. Den kan brukes til å forberede dem på konkurranser i robotteknologi.

Du kan undervise denne leksjonen:

 • etter leksjonen Treningsleir 2: Leke med objekter for å gi mer informasjon knyttet til det å skyve, trekke, levere og redde et objekt.
 • etter leksjonen Det veiledede oppdraget for å utforske hvordan roboten kan samhandle med objekter.
 • når som helst i løpet av emnet for å utvikle ferdigheter i oppdragsstrategi, robotdesign og teamarbeid.
 • Bruk den visuelle leksjonspresentasjonen, som finnes under Tilleggsressurser, til å kontrollere tempoet i leksjonen og veilede elevene gjennom hvert av de fem hovedpunktene.

Ingeniørdesignkonsepter

 • Prototype: En eksempelmodell som bygges for å teste en idé.
 • Teste og evaluere: En prosess for å måle hvor godt ting fungerer. Du tester en prototype og evaluerer hvor godt den fungerte.
 • Gjentakelse: Gjenta en prosess for å komme nærmere ønsket resultat. Noen gjentakelser kan innebære å lage en revidert versjon av noe.

Engasjere

(10 minutter)

Start en liten diskusjon om problemløsing.
• Gjennom denne diskusjonen vil du og elevene utvikle en felles definisjon av kreative problemløsningsstrategier og definere kriteriene for å løse designutfordringen.

Vis Engasjere-siden i leksjonspresentasjonen.
• Denne siden viser et bilde av en knute som må knytes opp.

TrainingMission-Engage.png

Still spørsmål som:

 • Hva er problemet her? (Dette spørsmålet hjelper elevene med å definere problemet. Eksempelsvar: Det er en knute som må knytes opp)
 • Hvordan kan du løse dette problemet? (Dette spørsmålet bidrar til å veilede elevene mot å utvikle løsninger på problemet. Eksempelsvar: Løsne knuten, finn endene og knyt den opp)
 • Hva ville du gjort først? (Dette spørsmålet får elevene til å tenke på planen for å løse problemet og definere detaljene i den første prototypen.)
 • Hva om det ikke fungerte? - Hva ville du gjort deretter? (Dette spørsmålet bidrar til å lede elevene til å tenke på hvordan de evaluerer prototypen, gjør oppdagelser og lager en plan for å gjenta ingeniørdesignprosessen.)
 • Forklar at problemløsing handler om å prøve ut forskjellige ideer for å løse et problem, og at dette kalles gjentakelse.

**Hybride læringstips for Engasjere-fasen **

Synkron

 • Legg til rette for virtuell diskusjon for hele klassen i løpet av den planlagte leksjonstiden. Snakk så lite som mulig. Oppmuntre elevene til å svare på eller stille egne spørsmål. Prøv å bruke et nettbasert utspørringsverktøy eller en chattefunksjon for å få alle til å delta.

Asynkron

 • Vis Engasjere-siden i leksjonspresentasjonen, og velg om elevene skal svare direkte til deg individuelt eller kollektivt via en klassediskusjonstavle. Nettbaserte diskusjonstavler er en fin måte å oppmuntre gruppeengasjement, uten at alle elevene må være tilstede samtidig.

Utforske

(15 minutter)

Forklar for elevene at de skal jobbe selvstendig for å bygge en løsning på en designutfordring.

Vis Utforske-siden i leksjonspresentasjonen.

 • Denne siden viser fire designutfordringer. Disse utfordringene ligner på vanlige hindringer som finnes i konkurranser i robotteknologi.
 • Du kan presentere alle fire utfordringene som elevene dine kan velge mellom eller presentere én utfordring om gangen på tvers av flere klasseøkter.
 • Be elevene om å utvikle ideer for å løse problemet. Start en liten delingsøkt.

Designutfordringer
Følgende er et sammendrag av de fire designutfordringene i denne leksjonen.

 • Utfordring A: Levere noe til noen (eksempelløsning: Skyve eller trekke objektet. Hvis elevene ikke klarer å utvikle ideer, foreslår du at de leverer et glass vann.)
 • Utfordring B: Starte en enhet (eksempelløsning: Trykke på objektet. La elevene velge enheten de skal starte.)
 • Utfordring C: Redde et objekt (eksempelløsning: Gripe, trekke eller skyve objektet. Foreslå objekter som vil være morsomt å redde.)
 • Utfordring D: Kaste en mynt i luften (eksempelløsning: Vende objektet. Hvis en mynt ikke er tilgjengelig, erstatter du den med et flatt objekt som kan vendes.)
TrainingMission-Explore-1.png

Vis Utforske-siden i leksjonspresentasjonen.
Denne siden viser trinnene som elevene må gjennomføre for å fullføre designutfordringen:

 • Trinn 1 – Identifisere: Velg en designutfordring.
 • Trinn 2 – Idémyldring: Tenk på hvordan du kan løse utfordringen ved bruk av materialene du har.
 • Trinn 3 – Lage: Bygg designet. Dette blir et «første utkast» av prototypen.
 • Trinn 4 – Gjenta: Evaluer og forbedre løsningen.
 • Trinn 5 – Kommunisere: Del hva som fungerte bra, hva du oppdaget om prototypen din og hvordan du har brukt denne informasjonen til å utbedre prototypen.
TrainingMission-Explore-2.png

Vis den tredje Utforske-siden i leksjonspresentasjonen.

 • Denne siden viser noe resirkulert materiale elevene dine kan bruke til å løse designutfordringen.

Start en diskusjon om hvordan elevene dine kan bruke resirkulert materiale i løsningene sine. Still spørsmål som:

 • Hva slags materialer ser du her?
 • Hvilke materialer har du tilgang til?
 • Hvordan vil du bruke materialer til å løse designutfordringen?
TrainingMission-Explore-3.png

Vis den andre Utforske-siden i leksjonspresentasjonen.

 • Oppmuntre elevene til å følge denne prosessen.
 • Gi elevene tid til å skape og gjenta for å utvikle en brukbar løsning.
 • Minn elevene på at de lager prototyper, og at det er greit hvis løsningen deres ikke fungerer første gang. Forklar at det dukker opp nye oppdagelser i løpet av gjentakelsesprosessen.

Hybride læringstips for Utforske-fasen
Gjør dette til en sosial situasjon. Elevene liker å jobbe sammen i fellesskap.

Synkron

 • Hvis elevene deltar på nettet, kan de arbeide sammen i ett møterom der én elev deler prototypen med hele klassen. Alternativt kan de arbeide i små grupper i separate rom og deretter dele prototypen med en partner eller i gruppene.

Asynkron

 • Med hjelp fra familien oppmuntrer du elevene til å lage et utpekt arbeidsområde for hjemmeaktiviteter. En godt opplyst, flat, ren overflate uten rot er en optimal arbeidsoverflate. Vær oppmerksom på at hjemmesituasjonen til elevene er forskjellig.

Forklare

(10 minutter)

 • Når elevene har fullført eller gjort et meningsfylt forsøk på å gjennomføre designutfordringen, ber du dem om å reflektere over erfaringene.

Vis Forklare-siden i leksjonspresentasjonen.

 • Denne siden inneholder samtaleeksempler som matcher spørsmål elevene kan støte på i løpet av bedømmingen i konkurranser i robotteknologi.

Be elevene om å fortelle om noen eksempler på:

 • hvordan de planla arbeidet (Dette eksemplet kan hjelpe elevene med å forklare hvordan de identifiserte problemet og definerte designkriterier.)
 • en kreativ løsning på problemet (Dette eksemplet kan hjelpe elevene med å forklare kreativiteten og den innovative tankegangen.)
 • en oppdagelse de gjorde under gjentakelsesprosessen (Dette eksemplet kan hjelpe elevene med å forklare oppdagelse og innovasjon, som er kjerneverdier for konkurranser i robotteknologi.)
 • en forbedring de har gjort i prototypen (Dette eksemplet kan hjelpe elevene med å forklare gjentakelsesprosessen.)

Minn elevene på å bruke øyekontakt, en vennlig stemmetone, og å fokusere på konkrete eksempler når de deler ideene sine.’

TrainingMission-Explain.png

Hybride læringstips for Forklare-fasen

Synkron

 • Hvis elevene deltar på nettet, kan du se gjennom Forklare-siden i leksjonspresentasjonen, og be dem om å dele i små grupper i separate rom.
 • Se innom de separate rommene og kontroller at elevene forstår hva de skal gjøre.
 • Svar på elevenes spørsmål og håndter misforståelser for å utvikle en dypere forståelse av det aktuelle konseptet.

Asynkron

 • Oppmuntre elevene til å reflektere over tilbakemeldingene de mottok ved å dele dette med hele gruppen eller ved å legge inn en kommentar i gruppechatten.

Utdype

(5 minutter)

Vis Utdype-siden i leksjonspresentasjonen, som inneholder litt inspirasjon til hvordan elevene kan dokumentere arbeidet sitt.

 • Be elevene om å dokumentere arbeidet sitt ved å lage videoer eller en plakat, eller ved å dele sider fra notisboken for ingeniørfag.
 • Denne dokumentasjonsprosessen forbereder elevene på å lage forsknings- eller designprosjekter for en konkurranse i robotteknologi.
TrainingMission-Elaborate.png

Hybride læringstips for Utdype-fasen
Gi elevene muligheter til å vise frem arbeidet sitt og se hva andre har gjort.

Synkron

 • Vær vert for en planlagt delingsøkt på nettet der elevene deler arbeidet sitt.

Asynkron

 • Sett opp en virtuell galleriomvisning der elevene kan dele arbeidet sitt. Oppmuntre dem til å legge ut arbeidet sitt og se på arbeidet fra andre klassekamerater.

Evaluere

(5 minutter)

• Be hver elev om å dele et eksempel på noe de gjentok, eller en kreativ løsning de oppdaget.

Be elevene om å evaluere sine egne resultater. Bruk forslagene nedenfor, eller finn opp din egen egenevaluering-aktivitet.

 • Hold opp én hånd hvis du trenger litt hjelp til å beskrive strategier, gjentakelser og kreative løsninger for å løse en designutfordring.
 • Hold opp to hender hvis du kan beskrive strategier, gjentakelser og kreative løsninger for å løse en designutfordring.
 • Vink hvis du kan lære andre hvordan man beskriver strategier, gjentakelser og kreative løsninger for å løse en designutfordring.

Hybride læringstips for Evaluere-fasen
Du har mange alternativer for vurdering – en skriftlig oppgave, en direktesendt eller innspilt muntlig presentasjon eller en tegning som viser elevenes forståelse.

Synkron

 • Legg til rette for virtuell diskusjon for hele klassen i løpet av den planlagte leksjonstiden.

Asynkron

 • Be elevene om å reflektere over arbeidet sitt ved å legge ut en skriftlig oppgave, en muntlig presentasjon eller en tegning som viser forståelsen deres.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • definere designkriterier for å løse et problem
 • lage prototyper, teste og evaluere en løsning på et problem
 • Beskrive problemløsingsstrategier, gjentakelser og innovative løsninger
 • Leksjonspresentasjon (se Tilleggsressurser)
 • Resirkulert materiale (se eksempler i leksjonspresentasjonen)
 • Papir (2 stk. per elev)
 • Skrive-/tegneredskaper (penner, blyanter, tusjer)
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.