Vi bør lære oss litt konkurransetaktikk!

lesson-header

Det at du navigerer robotene rundt hindre er nøkkelen til suksess i robotkonkurranser.

Kan du skrive ned alle bevegelsene du tror kjørebasen må være i stand til å gjennomføre?

Bygg en kjørebase.

student-02

Dette er en enkel men effektiv måte å lære litt taktikk på.

  • Kjørebase

Hvis du har tid, kan du bygge ditt eget design.

Prøv disse programsekvensene, én etter én.

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - nb-no
student-03

Hva ser du?

Endre verdiene til hvert av blokkenes parametere, og se hva som skjer.

Få kjørebasen til å kjøre rundt i en firkant.

student-04

Velg handlinger fra sekvensene som allerede finnes på arbeidsområdet.

Bruk en gjentakende løkke i programmet.

Hvilken handling må du gjenta for at kjørebasen skal kjøre rundt i en firkant?

Her ser du et eksempel:

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step04-Hint - nb-no

Tiden er inne for en taktikkutfordring!

student-05

Plasser 8 fargede klosser på en bane, og bruk programmeringsferdighetene til å kjøre over banen uten å berøre klossene.

Utvikle programmeringsferdighetene dine ved å skrive pseudokoden først.

For eksempel:

  • Kjør fremover til «dette punktet»
  • Snu omtrent 45 grader
  • Kjør «litt» bakover

Denne listen kalles pseudokode.

Hvordan gikk det?

student-06

Tenk på det du fikk til og det du kunne ha forbedret.

Du klarte deg bra med å unngå hindrene!