Settet SPIKE™ Prime

Mål!

Samarbeid for å bygge en morsom bordutfordring, og skår så mange mål som mulig.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (10 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge modellene for denne leksjonen.
 • Oppmuntre dem til å samarbeide mens de bygger.
 • Be dem om å ta utfordringen ved å kjøre programmet.

4. Forklare (10 min.)

 • Utfordre hvert lag til å skåre så mange mål som mulig på ett minutt.
 • Ha en oppfølgingsdiskusjon (ved behov) om samarbeid og hva elevene har lært så langt.

5. Utdype (15 min.)

 • Utfordre hvert lag til å lage sin egen utfordring.
 • Be lagene dele og utfordre hverandre til kamper.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om samarbeid ved å snakke om effektiv samarbeidsatferd. Fokuser elevenes oppmerksomhet på noen viktige elementer av vellykket samarbeid. Dette kan være:

 • Identifisere og bli enige om et felles mål
 • Klargjøre roller i lagene
 • Være ærlig når det gjelder feil
 • Skape sammen

Hvis du vil ha en dypere diskusjon, kan dere snakke om ulikhetene mellom samarbeid og lagarbeid.

 • Vellykket lagarbeid er basert på å ha en sterk leder som veileder laget mot et mål. Hvis du har en sterk leder og et tydelig mål, kan hvert lagmedlem arbeide på en bestemt del av prosjektet. Veiledning fra laglederen er nøkkelen til godt lagarbeid.
 • For at samarbeidet skal lykkes, så må laget arbeide sammen ... og tenke sammen. Sluttproduktet kommer fra den kombinerte innsatsen til laget. Dette betyr at samarbeidspartnere er likeverdige partnere – det er ingen enkelt leder.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tilpasse ulike elementer
Her ser du noen ideer elevene kan bruke når de lager utfordringene sine:

A. Legg til en kraftsensor for å treffe disken så mange ganger de ønsker.
B. Legg til en ny disk for å skape mer spenning.
C. Bruk LEGO klosser til å lage et poengsystem (f.eks. rød = ett poeng, grønn = to poeng).
D. Bruk en LEGO minifigur som målvakt eller et hinder som må unngås.

teacher-game-items

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • gjenta leksjonen med nye lag. Sørg for at du gir tilbakemelding slik at elevene forbedrer samarbeidet.
 • Ta i bruk flere ideer til matematikk- eller norskundervisningen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene samarbeidet med hverandre i hele leksjonen.
 • Elevene identifiserte spesifikke roller i laget.
 • Elevene løste problemer sammen og brukte alle ideene som ble utviklet på laget.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har samarbeidet og skåret masse mål.
 • Gul: Jeg har samarbeidet og skapt en original utfordring.
 • Fiolett: Jeg har samarbeidet for å skape en utfordring ved bruk av ideer fra alle på laget.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å skrive ned reglene for utfordringen.
 • Be dem bruke illustrasjoner og grafikk til å forklare reglene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

I denne leksjonen utforsker du viktige matematikkonsepter, som:

 • Be elevene om å lage et diagram over det direkte forholdet mellom kraftnivået til programmeringsblokken og avstanden som ble tilbakelagt av disken.
 • Be elevene om å samle inn data om antall skudd, antall skudd på mål, antall mål og antall vellykkede pasninger, og deretter generere statistikk ut fra disse dataene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • samarbeide for å løse ulike utfordringer
 • samarbeide for å utvikle en ny utfordring

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål fra Fagfornyelsen

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling
 • utforske og bruke formålstenlege sentralmål i sine eigne og andre sine statistiske undersøkingar

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • arbeide sammen som et lag og forklare hvordan et lag fungerer best
 • følge instruksjoner og bygge nødvendige modeller til et fotballspill, og forklare hvordan de ulike delene fungerer
 • programmere en robot som skal skyte klossen mot mål
 • tilpasse modeller og programmer underveis for å gjøre det mer nøyaktig
 • utvikle fotballspillet med egne ideer, f.eks nye regler og hindre
 • argumentere for egne ideer, lytte til andres og analysere egne og andres ideer
 • registrere utfall av spillet og analysere statistiske data

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.