STANS!

lesson-header

Hva? Det fungerer ikke alltid som du forventer?

Hvordan pleier du å løse en ny utfordring?

Bygg et neshorn!

student-02

Denne modellen har to deler:

  • Neshornkroppen

  • Neshornhodet

Få den til å flytte på seg

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - nb-no
student-03

Plasser en LEGO kloss én meter fra neshornets nese.

Kjør programmet og se hva som skjer.

Neshornet skal velte LEGO klossen, uten å tvile!

Stans ved klossen!

student-04

Plasser LEGO klossen én meter fra neshornets nese, juster programmet slik at neshornet stanser så nært klossen som mulig, uten å røre den.

Hvor mange hjulrotasjoner trengs for å få neshornet så nært klossen som mulig, uten å velte den?

Beregn hvor mange ganger omkretsen av hjulet stemmer overens med avstanden som skal tilbakelegges. Bruk denne beregningen til å finne ut antallet rotasjoner som må angis som parameter til blokken.

student-04-hint

d = 5.6 cm

Er du klar for en utfordring?

student-05

Plasser LEGO klossen 120 cm fra neshornets nese.

Du har én sjanse til å programmere neshornet til å stanse så nært klossen som mulig, uten å velte den.

Lykke til!

Kan du få neshornet til å stanse når nesen treffer en «vegg»?

student-06

Lag to kodesekvenser:

  • Ét uten en sensor
  • Ét ved bruk av kraftsensoren (neshornets nese)

Kjør kodesekvensene hver for seg og beskriv hvordan neshornets reaksjoner endrer seg.

Kraftsensoren gjør at neshornet kan registrere objekter når den rører dem, uavhengig av startavstanden.

Dette programmet bruker ikke kraftsensoren: 

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - nb-no

Dette programmet bruker kraftsensoren:

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint02 - nb-no

Tenk på hvordan det gikk.

Kyle-Kate-Reflect.png

Hva fikk du til? Er det noe du kunne ha gjort bedre?

Så bra at du har løst utfordringen!