Settet SPIKE™ Prime

Ødelagt

Finn ut hvorfor noe ikke fungerer, og rett opp problemet

45–90 min.
Avansert
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (35 min.)

 • Be elevene arbeide parvis for å bygge CNC-maskinen. Be dem være oppmerksomme på at de bygger en maskin som ikke er funksjonell enda.
 • Be dem om å kjøre programmet og prøve å identifisere og rette opp problemene de ser.
 • Minn dem på at de må dokumentere problemene og løsningene.

4. Forklare (10 min.)

 • Start en delingsøkt. Oppmuntre elevene til å snakke om problemene de fant og løsningene de fant på.

5. Utdype (25 min.)

 • Be hvert lag om å forbedre sin CNC-maskin ved å endre designet og/eller programmet.
 • Be dem dele forbedringene med klassen i tur og orden.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om gjentakelse og problemløsing ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Hva er som regel din første reaksjon når noe blir ødelagt?
 • Hvis du skal rette opp noe, hva gjør du først?
 • Hva er det siste du retter opp? Hvordan oppdaget du problemet?
 • Hva er en CNC-maskin? Vet du hva den brukes til?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: toppen av CNC-maskinen
 • Elev B: bunnen av og nålen til CNC-maskinen
teacehr-2parts

Forhåndsutformede figurer
Du kan bruke blanke ark i brevstørrelse for denne leksjonen, men forhåndsutformede PDF-er av CNC-snitt er tilgjengelig. Ved å bruke disse forhåndsutformede arkene er det enklere for elevene å finne ut om CNC-maskinen fungerer.

teacher-shapes

Laste inn papiret
Slik laster du inn papiret:

teacher-loading-paper

Se etter problemer
CNC-maskinmodellen har fire problemer som må rettes opp for at programmet skal fungere som tiltenkt:

 1. Et hjul til papirmateren mangler, som forårsaker at Y-aksen ikke fungerer skikkelig.
 2. Toppen av CNC-maskinen er ikke skikkelig festet til bunnen.
 3. Tannhjulene til papirmateren er invertert, noe som forårsaker at papiret mates for fort inn i CNC-maskinen.
 4. Blyantholderen er ikke festet, noe som gjør at X-aksen ikke fungerer skikkelig.
teacher-question

Enkle løsninger
Her kan du se den enkleste måten å løse disse problemene på. Men vær oppmerksom på at hensikten med denne leksjonen er at elevene skal finne sine egne løsninger.

teacher-solution

Mulig oppgradering
Elevene kan oppgradere CNC-maskinene ved å legge til en fargesensor.

teacher-improve

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Invention-Squad Broken Teacher Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • foreslå et utvalg av klosser elevene kan bruke til å rette opp problemene
 • be alle lagene om å arbeide på den samme oppgraderingen, slik at det er enklere å vurdere forbedringene

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene tegne omfattende figurer med skriveren, inkludert kurver
 • be elevene om å forvandle denne modellen til en 3D-skriver ved å legge til Z-aksen

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan beskrive funksjonen til et objekt.
 • Elevene kan beskrive fordelen med funksjonene til et objekt i forhold til behov.
 • Elevene kan konstruere effektive argumenter.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan beskrive hvordan tingen fungerer
 • Gul: Jeg kan beskrive i detalj hvordan tingen fungerer, og jeg kan utheve hva den gjør bra.
 • Fiolett: Jeg kan overbevise noen om at jeg har funnet opp den kuleste tingen i verden.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å rollespille ved at de ringer opp brukerstøtte for å be om hjelp.

  ▷ Én elev beskriver problemet
  ▷ Den andre elevene forklarer hvordan det løses.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å finne forholdet mellom tannhjulene til papirmateren.
 • Be dem om å bruke passende språk for å beskrive hvordan den kontrollerer hastigheten på papiret som mates inn i CNC-maskinen.
 • Be dem om å forklare (og prøve!) hva som vil skje hvis tannhjulene ble byttet om.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Forretningsvirksomhet og finans (entreprenørskap)
 • Utdannelse og opplæring (undervisning)
 • Media og kommunikasjon (kringkastingsteknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • evaluere ytelsen til designet
 • gjenta for å finne problemer, og deretter rette dem opp

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Blyanter

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Matematikk etter 6. trinn – MAT0006:

 • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en CNC-maskin, og kunne forklare hvordan både CNC-maskinen og programmet fungerer
 • feilsøke og rette eventuelle feil som finnes på maskinen eller i programmet, slik at CNC-maskinen fungerer slik den skal
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • presentere feil som er funnet og presentere funn og løsning til andre elever
 • bruke et språk og ordforråd tilpasset situasjonen

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.