BricQ Motion Prime

Designe for deg selv

Vær kreativ, utforsk ingeniørdesignprosessen, og finn opp en skrivebordshjelper.

45 min
Nybegynner
6.–8. trinn
Hybrid
DesignForYou_LessonThumbnail_FidgetSpinner.png

Oversikt

 • Denne leksjonen bruker LEGO® Education personlige læringssett for Prime.
  Hvis du ikke har tilgang til dette settet, kan du bruke andre LEGO klosser eller materialer for hver elev.
 • I denne leksjonen skal elevene følge ingeniørdesignprosessen for å bygge og teste en prototype av en oppfinnelse for å forbedre arbeidsområdet.

Du kan undervise denne leksjonen:

 • som en innledende leksjon for å sette i gang emnet Oppfinnergjengen.
 • før Designe for noen-leksjonen for å bidra til å legge grunnlaget for prosjektet med flere resultater.
 • på slutten av emnet for å utvide elevenes læring og innovasjon.
 • Det personlige læringssettet (PLK) er et sett du kan ta med deg hjem. Følg skolens retningslinjer for distribusjon.
 • En visuell leksjonspresentasjon vises i Tilleggsressurser-delen i denne leksjonsplanen. Bruk denne presentasjonen til å bestemme tempoet i leksjonen og veilede elevene gjennom hvert av de 5 hovedpunktene.

Ingeniørdesignkonsepter

 • Prototype: En prototype er en prøvemodell for å teste en idé.

 • Teste og evaluere: En prosess for å måle hvor godt ting fungerer. Du tester en prototype og evaluerer hvor godt den fungerte.

Engasjere

(10 minutter)

Start en liten diskusjon om hvor ideer til oppfinnelser kommer fra.

 • Gjennom denne diskusjonen vil du og elevene utvikle en felles definisjon av oppfinnelser og definere kriteriene for oppfinnelsesaktiviteten.

Still spørsmål som:

 • Hvor kommer ideer til oppfinnelser fra? (Eksempelsvar: ønsker å løse et problem, brainstorming.)
 • Hva er noen nyttige oppfinnelser som du bruker i det daglige?
 • Hvor tror du ideen til oppfinnelsen kom fra? (Oppfordre elevene til å relatere oppfinnelsene de har gitt navn på, til et problem de har opplevd. Dette vil oppmuntre dem til å «Designe for deg.»)

Vis Engasjere-siden i leksjonspresentasjonen.

 • Denne siden viser LEGO eksempelmodeller av «skrivebordshjelpere». Bruk disse modellene til å fortsette diskusjonen og som designinspirasjon senere i leksjonen.
DesignForYou-Engage1.png

Fortsett diskusjonen videre med følgende spørsmål:

 • Fortell elevene at disse LEGO modellene er prototyper av «skrivebordshjelpere».
 • Hva er en prototype? (Eksempelsvar: en prototype er et eksempel som er laget for å vise en designidé.)

Oppmuntre elevene til å innse at oppfinnelser springer opp på grunn av nødvendighet. Fortsett diskusjonen videre med følgende spørsmål:

 • Beskriv arbeidsområdet ditt.
 • Hva slags aktiviteter gjør du på arbeidsplassen din?
 • Hva trenger arbeidsområdet ditt?
 • Hva kan du finne opp for å forbedre arbeidsområdet ditt?

**Hybride læringstips for Engasjere-fasen **

Synkron

 • Legg til rette for virtuell diskusjon for hele klassen i løpet av den planlagte leksjonstiden. Snakk så lite som mulig. Oppfordre elevene til å svare på eller stille egne spørsmål. Prøv å bruke et nettbasert utspørringsverktøy eller en chattefunksjon for å få alle til å delta.

Asynkron

 • Vis Engasjere-siden i leksjonspresentasjonen, og velg om elevene skal svare direkte til deg individuelt eller kollektivt via en klassediskusjonstavle. Nettbaserte diskusjonstavler er en fin måte å oppmuntre gruppeengasjement, uten at alle elevene må være tilstede samtidig.

Utforske

(15 minutter)

 • Be elevene om å åpne sine personlige læringssett og utforske klossene.
 • Forklar at de skal jobbe selvstendig for å bygge en prototype av en «skrivebordshjelper».
 • Det finnes ingen byggeinstruksjoner. Elevene kan se på modellbildene for inspirasjon på Engasjere-siden i leksjonspresentasjonen, eller bygge sine egne ideer.
 • Vis designsyklusen på Utforske-siden i leksjonspresentasjonen. Be elevene om å gjennomføre en idédugnad for sine «skrivebordshjelpere», deretter lage prototyper og teste og evaluere oppfinnelsene sine. De må kanskje gå gjennom designsyklusen to eller tre ganger for å få en brukbar løsning.
 • Minn elevene på at de lager prototyper, ikke ferdige modeller. Oppmuntre alle byggestiler.
DesignForYou-Engage2.png

Hybride læringstips for Utforske-fasen
Gjør dette til sosialt samvær. Elevene liker å bygge sammen med andre.

Synkron

 • Hvis elevene deltar på nettet, kan de bygge sammen i ett møterom eller i små grupper i separate rom.

Asynkron

 • Med hjelp fra familien oppmuntrer du elevene til å lage et utpekt arbeidsområde for hjemmeaktiviteter. En godt opplyst, flat, ren overflate uten rot er en optimal byggings- og testoverflate. Vær oppmerksom på at hjemmesituasjonen til elevene er forskjellig.

Forklare

(10 minutter)

 • Be elevene om å dele og forklare oppfinnelsene sine til en partner.
 • Forklare-siden i leksjonspresentasjonen inneholder samtaleeksempler for å hjelpe elevene med å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Minn elevene på å bruke øyekontakt, en vennlig stemmetone, og å fokusere på konkrete eksempler når de gir tilbakemelding. Oppfordre dem til å reflektere over hvordan de kan forbedre oppfinnelsene basert på tilbakemeldingene de mottar.

Her er noen foreslåtte eksempler på å gi tilbakemelding:

 • Jeg er virkelig imponert over ...
 • Jeg vil gjerne vite mer om ...
 • Jeg hadde samme idé ...
 • Jeg hadde en annen idé ...
 • Jeg foreslår ...

Her er noen foreslåtte eksempler på å motta tilbakemelding:

 • Tenk på hvilken del av oppfinnelsen du vil ha tilbakemelding på.
 • Fortell meg dine tanker om ...
 • Hvordan tror du jeg kan forbedre oppfinnelsen min?
 • Er det noe annet du vil fortelle meg?

Når elevene har delt tilbakemeldinger, ber du dem om å forklare ingeniørdesignprosessen.

Still spørsmål som:

 • Hvordan definerte du problemet du skulle løse på arbeidsområdet?
 • Hvordan gjennomførte du idédugnad?
 • Hvordan testet du og evaluerte du oppfinnelsene dine?

Hybride læringstips for Forklare-fasen

Synkron

 • Hvis elevene deltar på nettet, kan du se gjennom eksemplene på tilbakemeldingssamtaler på Forklare-siden i leksjonspresentasjonen, og be dem om å gi og motta tilbakemeldinger i små grupper i separate rom.
 • Besøk de separate rommene for å kontrollere om elevene forstår hva de skal gjøre, ved å be dem om å dele en spesifikk del av tilbakemeldingen.
 • Svar på elevenes spørsmål og håndter misforståelser for å utvikle en dypere forståelse av det aktuelle konseptet.

Asynkron

 • Oppfordre elevene til å reflektere over tilbakemeldingene sine ved å dele dette med hele gruppen eller ved å legge inn en kommentar i gruppechatten.

Utdype

(5 minutter)

 • Be elevene om å forklare hvordan de skal forbedre oppfinnelsene sine, og hvordan tilbakemeldinger fra klassekameratene har hjulpet dem.
 • Utdype-siden i leksjonspresentasjonen viser eksempler på hvordan LEGO inspirasjonsmodellene kan endres. Du kan bruke denne siden til å inspirere elevene dine til å finne opp måter de kan forbedre oppfinnelsene sine på.
 • Hvis du allerede har introdusert LEGO Education SPIKE Prime i klasserommet, kan du oppfordre elevene til å tenke på og skissere hvordan de kan forvandle oppfinnelsene sine til SPIKE Prime-modeller.
DesignForYou-Elaborate.png

Hybrid læringstips for den Utdype-fasen

Synkron

 • Vær vert for en planlagt delingsøkt på nettet der elevene deler hvordan de kan endre løsningene sine.

Asynkron

 • Sett opp en virtuell galleriomvisning der elevene kan dele arbeidet sitt. Oppfordre dem til å legge ut bilder og videoer av arbeidet sitt og se på arbeidet fra andre klassekamerater.

Evaluere

(5 minutter)

 • Be hver elev om å fortelle om hvordan oppfinnelsen bidro til å forbedre arbeidsområdet, og hvordan de forbedret den første ideen.

Be elevene om å løfte opp en farget kloss for å evaluere sine egne resultater:

 • Rød kloss: Jeg kan, med litt hjelp, definere et problem og evaluere ulike designløsninger på problemet.
 • Gul kloss: Jeg kan forklare hvordan man definerer et problem, og jeg kan forklare hvordan man evaluerer ulike designløsninger på problemet.
 • Grønn kloss: Jeg kan lært bort hvordan man definerer et problem, og jeg kan lært bort hvordan man evaluerer ulike designløsninger på problemet.

Hybride læringstips for Evaluere-fasen
Du har mange alternativer for vurdering – en skriftlig oppgave, en direktesendt eller innspilt muntlig presentasjon eller en tegning som viser elevenes forståelse.

Synkron

 • Legg til rette for virtuell diskusjon for hele klassen i løpet av den planlagte leksjonstiden.

Asynkron

 • Be elevene om å reflektere over arbeidet sitt ved å legge ut en skriftlig oppgave, en direktesendt eller innspilt muntlig presentasjon eller en tegning som viser forståelsen deres.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • definere kriterier og begrensninger for å løse et designproblem
 • evaluere ulike designløsninger
 • analysere og kommunisere likheter og forskjeller mellom designløsninger
 • identifisere mulige forbedringer av de valgte løsningene
 • LEGO® Education personlige læringssett for Prime (1 per elev) eller andre LEGO klosser eller materialer for hver elev
 • Leksjonspresentasjon (se Flereressurser)
 • Papir (2 stk. per elev)
 • Skrive-/tegneredskaper (penner, blyanter, tusjer)
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.