Settet SPIKE™ Prime

Hjelp!

Definer et problem ved å observere et scenario.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge hundemodellen Kiki.
 • Be dem om å kjøre den første programsekvensen og beskrive hva de tror som skjer.
 • Be dem kjøre den andre programsekvensen.
 • Gi dem ett minutt til å lage en liste over alle de mulige problemene Kiki kan oppleve med de nye lydene.

4. Forklare (5 min.)

 • Be hvert lag om å gå sammen med et annet for å sammenligne og diskutere listene sine. Styr diskusjonen mot å definere et problem.

5. Utdype (10 min.)

 • Be lagene om å lage en ny «historie» og definere nye problemer ved å velge sine egne lyder og oppdatere programmene i henhold til dette.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om kjæledyr ved å spørre om noen av elevene har et kjæledyr hjemme. Snakk litt om dyrenes atferd, fokuser diskusjonen rundt hvordan de kan identifisere problemer som kjæledyrene kan ha, for eksempel:

 • Har katten noen ganger laget en merkelig lyd?
 • Bjeffer eller knurrer hunden?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Hvordan fungerer det?
Denne modellen bruker en fargesensor til å registrere og reagere på fargen til objektene. Fargesensoren kan registrere ulike fargetoner. Finn ut mer om fargesensoren i Hjelp-delen i SPIKE-appen.

teacher-music

Lag din egen versjon
La elevene tilpasse modellene sine ved å legge til klosser og andre elementer fra klasserommet.

teacher-make-your-own

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Invention-Squad Help Step03-Program - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • begrense alternativene for hvor historiene utspiller seg (f.eks. i et hus, en park eller en bygate).

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • eliminere enkle og opplagte alternativer (f.eks. Kiki bjeffer fordi ringeklokken ringer). Dette utfordrer elevene til å utvikle kreative problembeskrivelser.
 • be lagene lage «historielyder» til hverandre, og deretter sammenligne hvordan de andre lagene definerer problemer.

  ▷ Merk: en «historie» er en serie med tre lyder, én for hver farge

 • be elevene gå gjennom hele designprosessen etter å ha definert problemet, slik at de kan finne en løsning på problemet
 • Ta i bruk flere ideer til norskundervisningen

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan definere problemer basert på ulike observasjoner.
 • Elevene kan kommunisere detaljene i problemet de observerte.
 • Elevene kan se forskjellen mellom det å definere et problem og definere en løsning.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har identifisert ett problem i hver av historiene om Kiki.
 • Gul: Jeg har identifisert flere problemer i hver av historiene om Kiki.
 • Fiolett: Jeg har identifisert flere problemer i hver av historiene om Kiki og beskrevet dem i detalj.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å dele listene på en rekke måter:

  ▷ Som en presentasjon til klassen
  ▷ Som en del av klassediskusjonen
  ▷ I små lag på 8-10 elever

 • Be elevene om å gi positive og konstruktive tilbakemeldinger til de andre lagene.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Bygge- og anleggsvirksomhet og arkitektur (arkitektur)
 • Forretningsvirksomhet og finans (entreprenørskap)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • definere et problem
 • etablere kriterier som vil føre til en løsning

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • definere og beskrive et problem gjennom observasjoner og bruke et språk og ordforråd tilpasset situasjonen
 • etablere egne kriterier som kan føre til en løsning på problemet
 • samarbeide med andre elever for sammen klare å løse et problem
 • følge instruksjoner og bygge og programmere en modell, og kunne forklare hvordan både modellen og programmet fungerer
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen med blant annet fargesensor underveis
 • lære om kjæledyr, og spesielt om kjæledyrenes adferd både hjemme og ute

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.