Settet SPIKE™ Prime

I ustand

Finn og rett opp feil i et program slik at en leveringsvogn fungerer slik den skal.

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header-BI

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (15 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge vognen.
 • Be dem om å kjøre programmet, til tross for at de vet at det finnes noen feil som må rette opp.

4. Forklare (5 min.)

 • Be elevene om å dele arbeidsmetodene sine for å finne feil.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å kontrollere den andre programsekvensen.
 • Be dem om å lage en liste over alle feilene de mener de fant.
 • Gi dem et par minutter til å rette opp programmet.
 • Be hvert lag om å skrive sine egne programmer for å få vognen til å følge en annen bane, som vist i videoen.
 • Sørg for at de dokumenterer handlingene sine, slik at de unngår feil i programmene.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om prototyper ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Hvordan retter du opp noe som har gått galt på sykkelen din?
 • Hva gjør du nå telefon- eller nettbrettsoppdateringen mislykkes?
 • Hvordan kontrollerer du arbeidet ditt, når du løser et matematikkproblem?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header-BI

Byggetips

En morsom liten vogn
Leveringsvognen har en unik måte å bevege seg rundt på. De to middels motorene foran brukes til å kjøre fremover og bakover, og den store motoren bak brukes for å styre. Denne modellen er bevisst utformet for å være litt uforutsigbar.

teacher-funny-build

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Out of order Teacher Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • gjennomføre leksjonen i større grupper, hvor du veileder elevene mot feilene de må rette opp

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • lage et «problemkort» (PDF-fil), og se hvor mange problemer hvert lag kan løse i løpet av leksjonen
 • ordne disse problemene etter økende vanskelighetsgrad

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene finner feil i et program.
 • Elevene kan rette opp feil etter at de finner dem.
 • Elevene kan dokumentere endringer og forbedringer til et program.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg fant noen problemer i programmet.
 • Gul: Jeg fant og rettet opp alle feilene i programmet.
 • Fiolett: Jeg fant og rettet opp alle feilene i programmet, og jeg registrerte feilene slik at andre kan endre programmene sine basert på notatene.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å lage en detaljert sjekkliste over elementer som skal bekreftes når de holder på med koding.
 • Introduser dem for å legge til kommentarer i programmene, og fokuser på viktigheten av at kommentarene er nøyaktige og enkle å forstå.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Gi dem et matematikkproblem og demonstrer hvordan de skal feilsøke. Her fokuserer du på nøkkelbegreper, for eksempel:
 • Isolere problemet som skal løses
 • Gjennomgå hvert trinn av prosessen

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

 

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)
 • Media og kommunikasjon (digitale medier)
 • Transport (selvstyrende teknologi)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • Identifisere og rette opp programmeringsproblemer

Settet LEGO Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og programmere en vogn, og kunne forklare hvordan både vognen og programmet fungerer
 • feilsøke og rette eventuelle feil som finnes i programmet, slik at vognen fungerer slik den skal
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • dokumentere arbeid, kode og endringer ved hjelp av tekst, skisser, bilder og video, slik at en lett kan presentere arbeidet for andre

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.