Settet SPIKE™ Prime

Legg inn bestillingen din

Se en video med brukerveiledning for å gjenskape handlingene til en robot som utfører «kvalitetskontroll».

30–45 min.
Nybegynner
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.
 • Du kan planlegge en leksjon ved bruk av Kom i gang-materialet i appen, ved behov. Dette gjør at elevene blir kjent med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engasjere (5 min.)

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Bruk videoen til å forklare leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge en robot som utfører «kvalitetskontroll».
 • Be dem om å kjøre programmet for å sikre at roboten fungerer slik den skal.

4. Forklare (5 min.)

 • Be elevene om å kjøre videoen så mange ganger de trenger for å identifisere alle handlingene til roboten.
 • Be dem om å bruke den medfølgende pseudokoden til å lage nye programsekvenser.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å se den andre videoen og identifisere de nye handlingene til roboten.
 • Be dem skrive pseudokode og nye programsekvenser.
 • Be dem om vurdere forholdet mellom nøyaktigheten til pseudokoden og effektiviteten til programmet.
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om nedbryting av problemer ved å stille relevante spørsmål, som:

 • Kommer du på noen eksempler på når du bruker nedbryting til å løse problemer i hverdagen?
 • Kan du beskrive nedbryting ved bruk av en oppskrift, et videospill, eller løse et matematikkproblem som et eksempel?

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Tandembygging
Del opp hver av lagenes byggeoppgaver for å sikre at alle er aktivt involvert:

 • Elev A: Idédetektor
 • Elev B: Robothode
teacher-tandem-build

Riktig justering av motorer
For at denne leksjonen skal fungere som tenkt, må du sikre at elevene har plassert motorene riktig.

teacher-align-motor

Fargesensorsensitivitet
Fargesensoren registrerer fingre som «magentafarget». Når du plasserer klossen foran sensoren, må du sørge for at eleven holder fingrene bak klossen.

teacher-read-colors

Programmeringstips

teacher-pseudo

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - nb-no

Andre programmer

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • bruke mer tid på å forklare pseudokode, og deretter øve med noen realistiske eksempler (f.eks. lage en oppskrift, gi retningsbeskrivelser til noen)
 • forberede et ark med pseudokodeideer for å inspirere elevene

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • lage din egen video av bevegelsene til roboten som utfører «kvalitetskontroll», som elevene deretter kan bruke til å øve seg på nedbryting

  ▷ Alternativt kan du be elevene om å lage videoer til hverandre

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan bruke pseudokode til å lage programsekvenser.
 • Elevene kan bryte ned problemer (handlinger) til pseudokode.
 • Elevene kan programmere handlinger ved bruk av sin egen pseudokode.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har gjenskapt én handling fra videoen.
 • Gul: Jeg har gjenskapt flere handlinger fra videoen.
 • Fiolett: Jeg har gjenskapt flere handlinger fra videoen, og produsert min egen pseudokode for alle programsekvensene.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-06

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å lage en tominutters videoveiledning eller en brukerveiledning som beskriver hvordan man setter opp og programmerer roboten som utfører «kvalitetskontroll».

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Informasjonsteknologi (dataprogrammering)
 • Produksjon og maskinteknikk (maskinteknologi)
 • Produksjon og maskinteknikk (forprosjektering)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • bruke nedbrytingsferdigheter til å bryte ned omfattende problemer i mindre deler

Settet LEGO Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og programmere en vogn, og kunne forklare hvordan både vognen og programmet fungerer
 • feilsøke og rette eventuelle feil som finnes i programmet, slik at vognen fungerer slik den skal
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • dokumentere arbeid, kode og endringer ved hjelp av tekst, skisser, bilder og video, slik at en lett kan presentere arbeidet for andre

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.