Settet SPIKE™ Prime

Vindhastighet

Lag en måte å vise vindhastigheten på, ved bruk av kvantitative skydata.

30–45 min.
Middels
6.–8. trinn
lesson-header

Leksjonsplan

1. Forberede

 • Les gjennom elevmaterialet i appen LEGO® Education SPIKE.

2. Engasjere

 • Bruk ideene i Starte en diskusjon-delen nedenfor til å engasjere elevene i en diskusjon knyttet til denne leksjonen.
 • Forklar leksjonen.

3. Utforske (20 min.)

 • Be elevene om å arbeide parvis for å bygge vindindikatoren.
 • Be dem om å kjøre programmet. Observer reaksjonene. Minn dem på at de må oppgi en by for at programmet skal fungere.

4. Forklare (5 min.)

 • Be elevene om å forklare hvordan dataene som kommer fra skyen, vises i modellen, og hvordan de representerer Beaufort-skalaen.

5. Utdype (15 min.)

 • Be elevene om å utvide programmene med «HVIS ELLERS»-betingelser for å ta hensyn til ulike vindhastigheter, ifølge Beaufort-skalen. Dette kan de gjøre ved å dele skalaen inn i fire deler.
 • Be elevene om å vise vindretning i programmene sine (f.eks. ved bruk av piler på lysmatrisen).
 • Sørg også for at det er nok tid til opprydding.

6. Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon om vind.

 • Snakk om det du kan og ikke kan gjøre når det er masse vind ute (f.eks. fly en drone eller drage, spille fotball eller baseball, arrangere en utendørsfest).
 • Utforsk ulike vindhastighetsklassifiseringer (f.eks. Beaufort-skalaen).
 • Be elevene om å tenke på ulike måter vind kan måles.

Be elevene om å se denne videoen, slik at de forstår hva de skal gjøre.

lesson-header

Byggetips

Riktig justering av motorer
Sørg for at elevene plasserer motoren riktig i løpet av byggingen. Dette kommer til å påvirke hvordan modellen programmeres.

teacher-motor

Gjør modellen klar for andre leksjoner
Hvis det er begrenset med tid, kan de bruke en grunnleggende versjon av modellen (dvs., hoppe over personlighetselementene).

teacher-repurpose

Bruke lysmatrisen
Hvis du vil vise vindretningen, kan du bruke en annen motor eller piler på hubens lysmatrise.

teaxher-wind-direction

Beaufort-skalaen
Fargene på klossene i denne modellen samsvarer med Beaufort-skalaen. Den ble utviklet i 1805 av den irske hydrografen Francis Beaufort. Den beskrives slik:

 • Blå: 1–3 på Beaufort-skalaen (1 til 19 km/t eller 0,5–5,5 m/s), flau vind til lett bris
 • Grønn 4–6 på Beaufort-skalaen (20 til 49 km/t eller 5,5–13,8 m/s), laber bris til liten kuling
 • Gul: 7–9 på Beaufort-skalaen (50 til 87 km/t eller 13,8–24,4 m/s), stiv kuling til liten storm
 • Rød: 10–12 på Beaufort-skalaen (88 til høyere enn 117 km/t eller 24,4–32,7 m/s), full storm til orkan
teacher-beaufort

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Windspeed Step03-Program - nb-no

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Windspeed Teacher Solution - nb-no

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Windspeed Teacher Other - nb-no

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • gjennomføre en liten analog aktivitet for å hjelpe elevene med å visualisere vindhastighetsområdet forbundet med ulike farger Bruk PDF-filen for inspirasjon.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • endre vindindikatoren slik at den kan bevege seg i 180 grader. Observer hvor raskt elevene kan rekalibrere.
 • be elevene om å utforme sine egne vindindikatorer.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som stemmer overens med behovene dine, for eksempel:

 1. Delvis fullført
 2. Fullstendig fullført
 3. Overgikk forventningene

Bruk følgende suksesskriterier til å evaluere elevenes fremgang:

 • Elevene kan bruke betingede setninger til å kalibrere skalaen sin.
 • Elevene kan kalibrere skalaene sine, uansett hvilke data de bruker (dataenheter).
 • Elevene kan endre programmet til å samle inn og bruke to ulike typer skydata samtidig (vindhastighet og vindretning).

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg har programmert modellen ved bruk av værdata fra skyen til å vise to ulike vindhastigheter fra tre separate plasseringer.
 • Gul: Jeg har programmert modellen til å avlese fire ulike kategorier av vindhastighet fra Beaufort-skalaen, fra tre separate plasseringer.
 • Fiolett: Jeg har lagt til og programmert en ekstra motor med en skive, for å vise vindretningen i hver plassering.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke gruppens prestasjoner i deres neste leksjon.
student-07

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å registrere og utstede advarsler basert på vindhastigheten i værmeldingene deres.
 • Oppmuntre dem til å forklare hvordan vinden fungerer, som en del av værmeldingen.

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Flere ideer til matematikk

 • Når elevene programmerer motorvinkelen for å vise vindhastigheten:

  ▷ Forklar at de tolker utsagn om den relative plasseringen til to tall
  ▷ Forklar at de skriver utsagn for rekkefølgen til rasjonelle tall i denne realistiske sammenhengen (f.eks., de skriver «en vindhastighet på 13,8 > 24,4 m/s» for å uttrykke at vindhastigheten faktisk er høyere) De velger enheter av en passende størrelse for målinger, og programmerer motoren til å endre vinkelen proporsjonalt.

 • Be elevene om å arbeide med ulike enheter (f.eks. mph, km/t og knop).

Merk: Dette kommer til å ta mer tid enn en vanlig økt.

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (maskinteknikk og teknologi)
 • Naturfag, teknologi, maskinteknikk og matematikk (naturfag og matematikk)

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • utforske bruken av værdata i sanntid for å kontrollere en utgang

Settet LEGO® Education SPIKE Prime

Kompetansemål hentet fra Fagfornyelsen:

Naturfag etter 7. trinn - NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Norsk etter 7. trinn – NOR0207:

 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

Matematikk etter 5. trinn – MAT0005:

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer
 • diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk

Matematikk etter 7. trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Detaljert Læringsmål:

Elevene skal

 • følge instruksjoner og bygge og programmere en vindmåler, og forklare hvordan de ulike delene av modellen og programmene virker
 • tilpasse og utvikle programmene og modellen underveis, både når en får beskjed om endringer og når en selv oppdager behovet
 • finne mønster i kode og bruke løkker for å gjenta kode og lage mer effektive programmer
 • bruke vilkår for å bestemme utfall som viser vindhastigheten
 • hente ut, behandle og gjøre nytte av live værdata fra en skytjeneste
 • forklare og bruke Beauforts vindskala til å lage advarsler ved høy vind
 • forklare hastighet i m/s og km/t og kunne regne mellom enhetene

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.