Settet SPIKE™ Prime

Oppvarming

Øv deg på å tegne virtuelle energiverdier.

30-45 min.
Avansert
6.–8. trinn
Hybrid
Warm up - Lesson Header

Forbered deg på blandet læring

 • Denne leksjonen er ment å fullføres ved bruk av hovedsakelig SPIKE-appen. Elevene skal opprette en simulering ved bruk av programmeringsblokkene, uten å koble til SPIKE Prime huben. Hvis du foretrekker å tilrettelegge denne leksjonen ved bruk av SPIKE Prime settet, finner du byggeinstruksjoner i Ekstra ressurser-delen.
 • Sørg for å se leksjonsvideoen på denne siden.
 • Les gjennom elevmateriellet for denne leksjonen via lenken på denne siden, eller i SPIKE-appen.
 • Du vil kanskje vurdere å:
  • Velg riktig verktøy og rett sted. Du kan for eksempel se på videoer, lese en lærebok eller forberede deg på en praktisk opplevelse mens du er hjemme. Det er enklere å utføre eksperimentet og samle inn data «hands-on» i klasserommet.
  • bruke en rekke verktøy og tillate tilpasning og variasjon. Dette øker elevenes engasjement og forbedrer læringsutbyttet.
  • muliggjøre ulike metoder for virtuelt samarbeid. Her får du noen eksempler:
   • Videokonferanse
   • Blogger, chatter eller vegginnlegg
   • Digitale versjoner av elevark
  • Tilpasse leksjonsflyten for å ta høyde for at du ikke er i klasserommet gjennom hele leksjonen. Du ser et eksempel på leksjonsflyt nedenfor.
 • Her ser du andre måter du kan tilpasse leksjonsflyten til elevenes behov på:
  • Be elevene om å se videoene som forklarer hva de skal gjøre. Du kan nevne SPIKE-appen eller bruke nettadressen til elevarket.
  • Bruk eventuelt annet materiell du allerede har forberedt om emnet.
  • Tilpass notisboken for oppfinnere for å få elevene til å forberede læringsopplevelsen og reflektere over resultatene (se Ekstra ressurser).
  • Bruk leksjonsoversikten (en én-sides brukervennlig leksjonsoversikt som kan skrives ut) til å inspirere elevene dine med en utfordring med flere løsninger (se Flere ressurser).

Engasjere

(Før skoletimen, 20 min)

 • Temaet for denne leksjonen er metabolsk energi. Elevene skal plotte de virtuelle verdiene til kalorier som forbrennes i løpet av treningen. Disse verdiene er omtrentlig for MET (det vil si, metabolsk ekvivalent av oppgave), og dette gjør det mulig å utforske ulike typer energi. Dette åpner for en bredere diskusjon om kinetisk og potensiell energi, i senere leksjoner om emnet.
 • Bruk ulike materiell til å engasjere elevene dine om temaet metabolsk energi.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon ved å stille spørsmål knyttet til leksjonen. Her ser du noen forslag:

 • Kan du nevne to smarte sporingsenheter og beskrive hva de kan spore?
 • Hvilken type energi bruker du når du trener?
 • Hvordan kan du måle den energien?
 • Hvilken enhet bruker du til å måle den energien?

Be elevene skrive ned tankene sine og formulere en hypotese.

Utforske

(I klasserommet, 30 min)

 • Be elevene om å utforske koden som allerede finnes på arbeidsområdet.
 • Be dem forklare hva de ser på linjegrafverktøyet mens de plotter inn verdiene for de virtuelle kaloriene som forbrennes.

Forklare

(I klasserommet, 15 min)

 • Be elevene om å lage en simulert treningsøkt. Forklar at de bør bruke en simulert robot på skjermen som skal utføre øvelsene.
 • Be dem om å plotte antall virtuelle kalorier roboten forbrenner mens den utfører øvelsene.
 • Be dem om å følge datasettet som er forhåndslastet på linjegrafen.

Utdype

(Etter skoletimen, 20 min)

 • Gi elevene en oppfølgingsoppgave for å utvide læringen. Her er noen forslag:
  • Be hver elev spille inn en video av seg selv der de utfører de samme øvelsene som den simulerte roboten.
  • Be hver elev beskrive hva en «MET» er og hvordan den kan hjelpe dem å holde styr på energiforbrenningen.

Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som oppfyller behovene dine, for eksempel:

 • Delvis fullført
 • Fullstendig fullført
 • Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan plotte grafer ved bruk av virtuelle kaloriverdier.
 • Elevene kan eksportere verdier for fremtidig bruk.
 • Elevene kan lage virtuelle treningsøkter, plotte virtuelle verdier og bruke disse grafene til å forklare hva metabolsk energi er.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan lage et kort program som viser bilder av en robot.
 • Gul: Jeg kan opprette et program som genererer en linjegraf.
 • Fiolett: Jeg kan lage et program som genererer en kompleks linjegraf, som viser ulike typer linjer.

Parvurdering
Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke prestasjonene i den neste leksjonen. Dette er en flott mulighet til å bruke videokonferanseverktøy eller bloggverktøy i et blandet læringsscenario.
assessment-general.png

Tilpasning og variasjon

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene bygge en fysisk modell ved å følge byggeinstruksjonene for Kjempen-modellen, og deretter bruke modellene sine til å gjennomføre det "simulert roboteksperimentet".
 • sørge for at elevene justerer det foreslåtte programmet i SPIKE-appen til å samsvare med modellkonfigurasjonen.

Tips

Byggetips
Presenter en modell for denne leksjonen
Du kan bruke denne modellen hvis du har tilgang til et SPIKE Prime-sett.

ALL_ROBOTS.png

Programmeringstips
Bruke strømmemodus
Hvis du vil kjøre et program uten å være koblet til en hub, må du bruke strømmemodus. I denne modusen kjøres alle programmeringsblokkene fra enheten.

Hovedprogram (uten modell)

SPIKE Prime Science Warm Up - Step02 - nb-no

Mulig program (ved bruk av den foreslåtte modellen)

SPIKE Prime Science Warm Up Robot - nb-no

Tips om vitenskapsdata

Her ser du et eksempel på dataene elevene kan forvente av dette eksperimentet.

Science-Data.png

Flere ideer

Flere ideer til matematikk
Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Be elevene om å utforske ytterligere ligninger av formen y = mx + b i denne øvelsen, og beskrive noen av de tingene de ser.
 • Be dem svare skriftlig på disse spørsmålene:
  • Hvorfor starter grafen som de har plottet, på utgangspunktet (0,0)?
  • Hvorfor er noen linjer brattere enn andre?
  • Hvordan kan du generere negative linjer (det vil si de som skråner nedover)?
  • Hva indikerer en nedadgående linje?

Merk: Dette vil kreve ekstra tid.

MATH.png

Flere ideer til norskundervisningen
Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å undersøke og beskrive ulike typer energi (f.eks. metabolske, potensielle, kinetiske, elektriske), og be dem gi skriftlige eller skisserte eksempler. Sørg for at de undersøker potensiell og kinetisk energi, fordi disse konseptene blir brukt gjennom hele dette emnet.

Merk: Dette vil kreve ekstra tid.

LA.png

Lenker til karrieremuligheter
Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske denne karrieremuligheten:

 • Helsevitenskap

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • lage et program som skal introduseres for linjegrafverktøyet til LEGO® Education SPIKE Prime
 • plotte data som kommer fra virtuelle energiverdier

Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
LEGO Education SPIKE Prime sett (valgfritt)

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
 • utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 7.trinn – MAT0007:

 • logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.