Settet SPIKE™ Prime

Tell antall skritt

Utforsk kinetisk energi i løpet av en bevegelse med en konstant hastighet.

45–90 min.
Avansert
6.–8. trinn
Watch your steps - Lesson Header

Engasjere

(Før skoletimen (20 min))

 • Denne leksjonen utforsker den kinetiske energien til en person som går med en konstant hastighet. Elevene begynner med å måle antall skritt de har tatt. De bruker denne verdien til å beregne tilbakelagt avstand, gjennomsnittlig ganghastighet og gjennomsnittlig kinetisk energiverdi for den bevegelsen. Huben har et internt akselerometer som kan oppdage bevegelse på de 3 aksene (det vil si opp-ned, venstre-høyre, foran-bak). Når huben er festet på hoften til noen, beveger den seg og registrerer akselerasjonsverdier når de går. Den resulterende grafen viser minimums- og maksimumsverdiene til de registrerte akselerasjonsverdiene. Presisjonen til disse minimums- og maksimumsverdiene avhenger av den vertikale posisjonen til huben mens eleven går. «Skrittellingspresisjonen» avhenger av kvaliteten på disse minimums- og maksimumsverdiene, og kalibreringsverdiene som brukes i programmet.

 • Bruk ulike materiell til å engasjere elevene dine om temaet kinetisk energi.

Starte en diskusjon

Start en diskusjon ved å stille spørsmål knyttet til leksjonen. Her ser du noen forslag:

 • Hvordan måler du hvor fort du går?
 • Hvordan måler eller beregner du energien til et objekt i bevegelse?
 • Hvilken type energi er det?

Be elevene skrive ned tankene sine som en hypotese.

Utforske

(I klasserommet, 30 min)

 • Be elevene om å bygge en skritteller som kan telle antall skritt. De kan lage sine egne modeller, eller følge byggeinstruksjonene i appen for å bygge Skritteller-modellen.
 • Be elevene prøve ut modellene ved bruk av det foreslåtte programmet.
 • Be dem om å se på akselerasjonsgrafen over tid og beskrive hva et «skritt» er.

Forklare

(I klasserommet, 15 min)

 • Gi elevene litt tid til å justere programmene for å forbedre ytelsen.
 • Oppfordre dem til å registrere så mye data som mulig i løpet av eksperimentene.
 • Få dem til å eksportere dataene sine som en CSV-fil, slik at de kan manipulere dem i annen programvare hvis de ønsker det.

Utdype

(Etter skoletimen, 25 min)

 • Hvis elevene fortsatt har tilgang til SPIKE Prime-settene sine, må du be dem fullføre oppgavene fra SPIKE-appen for å utdype med praktisk læring, for eksempel:
  • Be dem illustrere den kinetiske energien når de går eller som en del av programmet. De kan bruke dokkingstasjonen som én enhet de kan programmere for å utføre denne oppgaven.
 • Hvis elevene ikke har tilgang til settene sine, må du få dem til å fullføre notisboken for oppfinnere eller tilordne en av utvidelsesaktivitetene som er foreslått nedenfor. De fleste utvidelsesaktivitetene kan utføres ved bruk av dataene som samles inn under økten.
 • Legge til rette for en delingsøkt der elevene utveksler informasjon. Dette kan gjøres ved bruk av hvilken/t metode/verktøy som er mest effektiv (det vil si, personlig eller på nettet).

Evaluere

 • Gi tilbakemelding på elevenes arbeid.
 • Du kan bruke de vedlagte vurderingsrubrikkene for å forenkle prosessen.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Lag en skala som oppfyller behovene dine, for eksempel:

 • Delvis fullført
 • Fullstendig fullført
 • Overgikk forventningene

Bruk følgende kriterier til å evaluere elevenes arbeid:

 • Elevene kan programmere en enhet som plotter data på en linjegraf.
 • Elevene kan tolke verdiene som kommer fra linjegrafen.
 • Elevene kan forklare kinetisk energi i forhold til hastighet.

Egenvurdering
Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå: Jeg kan plotte data ved bruk av programmet som er angitt i appen.
 • Gul: Jeg kan lage min egen linjegraf og forklare resultatene mine.
 • Fiolett: Jeg har laget nye eksperimenter på egen hånd.

Parvurdering

Oppmuntre elevene til å gi tilbakemelding til andre ved å:

 • be en elev vurdere resultatene til hverandre ved bruk av den fargede klossen ovenfor.
 • be dem gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre for å øke prestasjonene i den neste leksjonen. Dette er en flott mulighet til å bruke videokonferanseverktøy eller bloggverktøy i et blandet læringsscenario.
assessment-general.png

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å:

 • be elevene om å gjenskape eksperimentet ved bruk av bare huben. Dataene skal være relevante for skrittelling, så lenge huben holdes vinkelrett mot bakken.

Ta denne leksjonen til neste nivå ved å:

 • be elevene om å bygge sine egne skrittellere.
 • be elevene om å gjenta eksperimentet ved bruk av en telefon eller et nettbrett som en skritteller, og sammenligne resultatene av begge eksperimentene.
 • Dette krever en app som kan visualisere sensorverdiene til enheten
DIFF.png

Tips

Byggetips

45678_Science_20.png

Programmeringstips

Denne leksjonen er mens å spilles mens huben er koblet til via USB eller Bluetooth. Mens huben er tilkoblet så strømmes dataene som samles inn av huben, direkte til enheten din, og de plottes på linjediagrammet i sanntid.

Hovedprogram

SPIKE Prime Science Watch your Steps - Step03 - nb-no

Løsningsprogram

SPIKE Prime Watch Your Steps - Solution - nb-no

Tips om vitenskapsdata

Her ser du et eksempel på dataene elevene kan forvente av dette eksperimentet.

DATA-Example.png

Flere ideer

Flere ideer til matematikk

Legge til rette for utvikling av matematiske ferdigheter:

 • Spør elevene om hvilke elementer i eksperimentene deres som krevde sannsynlighetsregning. Be dem huske på at skrittlengder ikke alltid er konsekvente, og at skrittellere har begrenset suksessfrekvens (det vil si at de er nøyaktige innenfor en feilmargin).
 • Be elevene om å utvikle teoretiske versjoner av eksperimentene ved å beskrive hvordan en ideell kurve kan beskrive et trinn.

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

MATH.png

Flere ideer til norskundervisningen

Legge til rette for utvikling av språklige ferdigheter:

 • Be elevene om å undersøke hvordan smartklokker eller -telefoner registrerer antall trinn. Be dem skrive en kort forklaring på hvordan teknologien fungerer, inkludert prosentandelen av feil.
 • Be elevene om å utforske hvordan mønstergjenkjenning, fra et AI-synspunkt, hjelper disse smartenhetene med å registrere trinn.

Vær oppmerksom på: Dette vil kreve ekstra tid.

LA.png

Lenker til karrieremuligheter

Elevene som likte denne leksjonen, kan også være interessert i å utforske disse karrieremulighetene:

 • Terapeutiske tjenester
 • Ingeniørvitenskap og teknologi

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:
• lære å gjenkjenne antall skritt, som vist i en akselerasjonsgraf over tid
• konvertere skrittelling til gjennomsnittshastighet og til gjennomsnittlig kinetisk energi når du går

Settet LEGO® Education SPIKE Prime
Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert

Naturfag etter 7.trinn – NAT0007:

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
• skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
• bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Matematikk etter 7.trinn – MAT0007:

• logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling

Matematikk etter 6.trinn – MAT0006:

• bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar

Norsk etter 7.trinn- NOR0207

• leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
• beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Fem ideer og eksempler for blandet læring ved bruk av alle hovedpunktene

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.