BricQ Motion Essential, SPIKE™ Essential

Lag en skapning

Design, bygg og programmer en automatisert modell av en struktur som hjelper en plante eller et dyr med å overleve eller vokse.

45–90 min.
Avansert
1-4 Klasse
thumb_square_CREATE_A_CRITTER_-_Sum_Flower.png

Forberede

 • Gjennomgå aktivitetsoversikten i Elevmateriale-delen av denne leksjonen.
  • Skriv ut én aktivitetsoversikt per elevgruppe.
 • Gjennomgå tilknyttede begrepene i forkant, hvis det er behov for det.
 • Hvis det er nødvendig, kan du gjennomgå opplæringsaktivitetene i Start-delen av LEGO® Education SPIKETM appen i forkant, for å gjøre elevene kjent med maskinvaren og programmeringen.
 • Gå gjennom leksjonsplanen, og vurder hvordan du effektivt kan håndtere materiellet for klassen. Vurder spesielt:
  • når du bør distribuere aktivitetsoversikten, klossesettene, maskinvaren og enhetene
  • om du vil fjerne byggeinstruksjonsheftet fra LEGO® Education BricQ Motion Essential settet

Engasjere

(Hele klassen, 5+ minutter)

 • Start en liten diskusjon om temaet for aktivitetsoversikten.
  • Bruk «Tenk som en ...»-spørsmålene fra aktivitetsoversikten for å aktivere elevene sine forkunnskaper.
 • Introduser elevene dine for aktivitetsoversikten og utfordringen.
 • Ha en idédugnad med elevene for å definere suksesskriteriene for denne utfordringen.
  • Bruk læringsmålene til leksjonen til å lage en liste over suksesskriterier sammen.

Utforske

(Små grupper, 20+ minutter)

 • Be elevene om å bruke eksempelideene fra aktivitetsoversikten som inspirasjon for designideene sine.
 • Be hver gruppe om å velge én designidé (sin egen, eller inspirert av eksempelideene) og bygge den.
  • Hvis de trenger mer hjelp eller veiledning, kan de se delen «Bygg den!» i aktivitetsoversikten.
 • Be elevene om å programmere modellene sine til å bevege seg og/eller reagere.
  • Hvis de trenger mer hjelp eller veiledning, kan de se delen «Skriv koden!» i aktivitetsoversikten.
 • Hvis noen av gruppene blir tidlig ferdig, utvider du aktiviteten ved å vise dem spørsmålet «Snakk om det!».

Forklare

(Hele klassen, 10+ minutter)

 • Samle elevene for å reflektere over arbeidet deres.
 • Bruk spørsmål og oppfordringer som:
  • Fortell meg om designet ditt. Hva gjør modellen din?
  • Hvordan fungerer modellen din?
  • Hvordan fungerer programmet ditt?
  • Hvorfor konstruerte du det på denne måten?
  • Hva ville du gjort hvis du hadde mer tid?

Utdype

(Hele klassen, 10+ minutter)

 • Be elevene om å diskutere og reflektere over kunnskapen de har brukt til å fullføre utfordringen, eller snakke om noen nye ideer de har fått.
 • Bruk spørsmålet «Snakk om det!» for å utvide forståelsen av emnet.
 • Be elevene om å rydde arbeidsstasjonene sine.

Evaluere

(ved behov)

Still veiledende spørsmål for å oppmuntre dem til å «tenke høyt» og forklare tankeprosesser og resonnement i beslutningene de tok under idédugnad, bygging og koding.

Vurderingsmuligheter

Observasjonssjekkliste for lærer
Mål elevenes ferdigheter i læringsmålene til leksjonen.

 • Lag en skala som stemmer overens med behovene dine. For eksempel:
 1. Trenger ytterligere støtte
 2. Kan arbeide selvstendig
 3. Kan undervise andre

Egenvurdering
Oppfordre elevene til å reflektere over opplevelsen med og fortroligheten til emnet fra denne leksjonen.

 • Still spørsmål som:
  • Etter å ha fullført dagens leksjon, hvilken idé føler du deg mer fortrolig med?
  • Kan du beskrive hva du har oppnådd i dag?
 • Bruk følgende eksempler for å hjelpe elevene å tenke høyt:
  • Jeg er stolt av ...
  • Jeg er fortsatt nysgjerrig på ...
  • Jeg føler meg fortrolig med ...
  • Jeg hadde en idé som ikke fungerte. Det var ...
 • Be hver elev om å velge den klossen de føler representerer resultatene sine best, med henvisning til suksesskriteriene dere definerte som en gruppe i løpet av Engasjere-fasen av leksjonen.
  • Gul: Jeg tror at jeg har oppnådd målene for utfordringen.
  • Blå: Jeg har oppnådd målene for utfordringen.
  • Grønn: Jeg har oppnådd målene for utfordringen, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Parvurdering
Be elevene, parvis, diskutere erfaringene med å jobbe sammen.

 • Oppfordre dem til å bruke uttalelser som:
  • Jeg syntes det var nyttig da du ...
  • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Flere ideer

Flere ideer til norskundervisningen
Hvis det er tid til det, kan du be elevene om å skrive en korte tekster eller holde muntlige presentasjoner basert på kreasjonene sine.

 • Be dem om å presentere dette for en annen klasse, familiemedlemmer eller medlemmer av fellesskapet for tilbakemelding.
 • Be dem om å vise de korte tekstene offentlig (på eller utenfor skolen) for å oppmuntre til bredere diskusjon rundt hovedideen.

Lærerstøtte

Elevene kommer til å:

 • beskrive de indre og eksterne strukturene som hjelper planter og dyr med å overleve og vokse
 • designe, bygge og programmere en automatisert modell av en struktur som hjelper en plante eller et dyr med å overleve eller vokse
 • samarbeide med klassekamerater for å utvikle ideer, gjenta og forbedre de første designideene, og sette ord på begrunnelsen for disse forbedringene

For hver gruppe på to elever:

 • LEGO® Education SPIKE Essential maskinvare
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Aktivitetsoversikt (se Flere ressurser, 1 trykt kopi per gruppe)
 • SPIKE Essential forbindelseselementer (valgfritt)
CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.