01

U1L3_Engage.png

Leo ønsker å lage litt skygge på en solfylt dag.
Hvilke materialer bør han bruke?
Hjelp ham med å finne det ut.

02

Explore_Leo.png

Hvilke materialer er gjenstandene i klasserommet vårt laget av?

03

Explore_Leo.png

Hva skjer når en lysstråle treffer disse materialene?
Går den gjennom?

04

Explore_Leo.png

Hvordan kan du teste noen av materialene for å finne en skygge Leo kan bruke?

05

Explore_Leo.png

Velg ut noen gjenstander du vil teste.
Hva tror du kommer til å skje med hver av dem?

06

45345_Science_U1_L1_App_Overlay.png

Bygg en lyskilde for å hjelpe Leo med å teste materialene.
Samarbeid.
Planlegg en måte å teste hvor mye lys som kommer gjennom.

07

Programmer modellen din så lyset slår seg på.

SPIKE Essential Transparency - en

08

45345_Science_U1_L1_Web_Overlay.png

Jobb alene. Test materialene.
Plasser hvert materiale foran lysstrålen.
Hvor mye lys kommer gjennom?

09

Explore_Leo.png

Kategoriser materialene.
Bruk ordene «alt lys», «litt lys» eller «ikke noe lys».

10

Explain_Leo.png

Bruk modellen din og forklar følgende:
Hvilke gjenstander testet du?
Hvilke materialer er de laget av?

11

Explain_Leo.png

Hvilke materialer slipper alt lys gjennom?
Litt lys? Ikke noe lys?

12

Explain_Leo.png

Hvilket materiale ville fungert best for å lage skygge på en solfylt dag? Hvorfor?

13

Elaborate_Daniel-Leo.png

Bygg en modell av en sandkasse.
Lag en ramme som kan holde noe som lager skygge.

14

Elaborate_Daniel-Leo.png

Test materialene du tror kommer til å fungere best for å lage skygge.
Hvilken type materialer fungerer best?

15

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Bra jobbet!