SPIKE™ Essential

Klassifisere og velge materialer

Daniel har fått høner. Hjelp ham med å bygge et hønsehus der hønene kan være trygge og komfortable.

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U2_L1_Web_Thumbnailb.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene å planlegge og utføre en undersøkelse for å observere og deretter klassifisere materialer. Å designe og bygge en modell gir veiledning til klassifiseringen og er en morsom og praktisk måte å bruke de utvalgte materialene på. Leksjonen gir et eksempel på formål og en modell for inspirasjon: et trygt og komfortabelt hønsehus. Oppmuntre elevene til å designe og bygge sine egne ideer.
Det kan være lurt å fordele materialene på ulike grupper for å spare tid, og få elevene til å dele oppdagelsene sine med hverandre. Prioriter tiden på å sortere, observere og klassifisere.

 • Naturfaglig bakgrunn – Klassifisere og velge materialer: I denne leksjonen skal elever planlegge og utføre en undersøkelse for å sortere materialer for et bestemt formål, som i denne oppgaven er å bygge et hønsehus. I delen Utdype kan de gjenta undersøkelsen for å sortere materialer til et hus til et valgfritt dyr.
 • Bygg opp forkunnskaper – Klassifisere og velge materialer: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag og den oppgitte bakgrunnsinformasjonen til å dele informasjon, bilder og definisjoner. Vurder å inkludere bilder av hønsehus og eksempler på byggematerialer.
  • Materialer har egenskaper (f.eks. styrke, fleksibilitet, hardhet, tekstur og absorberingsevne). Vi kan observere noen av dem.
  • Hønsehuset beskytter høner mot været og rovdyr. Det gir også hønene et sted å sove og legge egg. Hønsehus gir hønene en måte å komme seg ut for å spise gress og insekt, og komme seg inn igjen for å sove.
  • Ordliste: egenskaper, materialer, hønsehus, ly
 • Erfaring med bygging og programmering: Bruk forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningene for motoren og fargesensoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser, Motorblokker og Fargesensorblokk i Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell:
  • Hent et utvalg LEGO® elementer og hobbymaterialer med ulike egenskaper (styrke, fleksibilitet, hardhet, tekstur og absorberingsevne) som elevene kan teste. Du bør ha nok til at gruppene kan teste ti materialer (utvalget til gruppene kan overlappe). Eksempler inkluderer vanntette materialer til taket (f.eks. LEGO klosser), gjennomsiktige materialer til vinduene eller gjerdet og myke materialer som bomullsdotter til høyet i verpekassen. Bestem hvordan elevene skal få tilgang til dem.
  • Finn bilder av hønsehus for å hjelpe elevene med å se funksjoner de har til felles og lage kriterier for sortering.
  • For å hjelpe unge elever med å finne løsninger kan du vurdere å ha bokser, kasser eller plansjer på veggen med ord eller bilder som passer til egenskapene som kan observeres.
   I delen Utdype kan du finne eller gi informasjon om behovene til andre dyr mennesker lager ly til, som for eksempel fugler, kaniner, hester osv.
  • For å tilpasse og lage variasjon kan du finne frem bilder, informasjon eller eksempler på resirkulerte materialer som brukt papir, papirkopper, plastikk som sugerør og flasker eller glassflasker.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U2L4_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Daniel har fått høner. Hjelp ham med å bygge et hønsehus der hønene kan være trygge og komfortable.

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner ved hjelp av bakgrunnsbildene og en eske med ulike materialer/elementer.

  • Se på bildene av hønsehus. Hva kan høner trenge i hønsehuset sitt? Hvordan kommer dette til å holde dem trygge og komfortable? (Mulige svar: et tørt sted å sove, en verpekasse til å legge egg i, plass til å spise og drikke, et tak for beskyttelse mot været, et gjerde og vegger for beskyttelse mot andre dyr, en måte å komme seg ut til mat og frisk luft. De holder seg trygge hvis hønsehuset beskytter dem mot været og andre dyr. De holder seg komfortable hvis de har et varmt og tørt sted de kan hvile og ruge på eggene sine og et stort utendørsområde for frisk luft og mat.)
  • Hvilke materialer kan hjelpe deg med å bygge et trygt og komfortabelt hønsehus? (Mulige svar: sterke, stive og harde materialer til verpekassen og veggene, sterke og vanntette materialer til taket, sterk metalltråd til gjerdet, myke materialer til høyet i verpekassen og jord på bakken.)
  • Undersøk materialene i esken. Hva kjennetegner dem? (Mulige svar: sterk, fleksibel, hard, myk, ruglete, gjennomsiktig, absorberende. Disse særtrekkene kalles egenskaper.)
  • Finn en måte du kan lære mer om disse materialene, slik at du kan finne de du trenger for å bygge et trygt og komfortabelt hønsehus.
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 35 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber. Understrek at bildene viser ett formål for observering og klassifisering av materialer, i tillegg til ulike løsninger basert på dette. Elevene kan velge sine egne formål og designe sine egne ideer for et hønsehus. Valgene de tar skal styre planene for undersøkelsen.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Planlegg en måte å teste og sortere ti materialer fra esken på.
  • Bruk det de observerte under delen Engasjere om materialene, som mykhet eller styrke. Var de myke eller harde? Sterke eller fleksible?
  • Beskriv materialene ved hjelp av ord eller bilder.
  • Sorter materialene i kategorier ved hjelp av ord, bilder eller en fysisk metode du deler (se Forberede).
  • Velg de materialene elevene ønsker å bruke til hønsehusene sine. Hvilke holder hønene trygge? Hvilke holder dem komfortable? Hvorfor?
  • Bruk grunnmodellen og utvalgte hobbymaterialer til å BYGGE et hønsehus der hønene er trygge og komfortable.
  • PROGRAMMER modellen slik at døren til hønsehuset åpnes og lukkes og holder hønene trygge.
 • Veiled elevene mens de planlegger og tester slik at de forstår sammenhengen mellom egenskapene de observerer og trygge og komfortable høner. Gå gjennom og beskriv hvordan elevene skal sortere materialene, se Forberede.

 • Legg til rette for idédugnad om hvordan elevene kan gjøre følgende:

  • Teste materialer ved å for eksempel bruke fingrene eller fjeset til å kjenne hvilke materialer som føles varmest og mykest, eller bruke en vekt til å veie ulike vanntette materialer for å finne ut hvilket som er lettest og kan brukes som tak.
  • Bruke SPIKE Essential settet med ulike hobbymaterialer til hønsehuset. Eksempler inkluderer vanntette materialer til taket, gjennomsiktige materialer til vinduene eller gjerdet og myke materialer som bomullsdotter til høyet i verpekassen.
  • Bygg/programmer en automatisk dør til hønsehuset.
 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

chicken_coop.png
chicken_coop.png
45345_Science_U2_L1_Web_Guide.png
SPIKE Essential Classify and Choose Materials - en

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Listen deres over materialer.
  • Hvordan de testet og sorterte materialene.
  • Egenskapene til tre ulike materialer de brukte til hønsehuset.
  • Hvorfor de valgte disse materialene til hønsehuset. (For eksempel: «Bomullsdotter er myke og varme. Du kan plassere dem på gulvet i hønsehuset slik at høna kan hvile eller ruge eggene sine på dem.»)
 • Be elevene om å dele hvordan de oppdaterte modellen sin for å forbedre den.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • (5 min) Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype

  • Gi informasjon om behovene til andre dyr mennesker lager ly til, som fugler, kaniner, hester osv.
  • Hjelp elevene med å liste opp og sortere egenskapene til materialene de trenger for å lage ly, og legg dem til i listen til hønsehuset.
 • (20 min) Be elevene om å gjøre endringer og teste modellene sine for å fullføre den neste utfordringen i appen:

  • Velg et annet dyr. Hva trenger det for lyet sitt?
  • Velg materialer og bygg lyet. (Du kan oppmuntre dem til å bruke sorteringslisten sin til å velge passende materialer)
  • Programmer lyet til å holde dyrene trygge og komfortable.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Beskrivelsen deres identifiserer de relevante egenskapene til ulike materialer.
  • Testplanen deres inkluderer en måte å observere og sortere materialene på i henhold til egenskapene de identifiserer.
  • Sorteringen gjenspeiler på riktig måte de relevante egenskapene og kategoriene.
  • Forklaringen deres gjenspeiler et logisk valg av materialer med egenskaper som passer til ulike deler av hønsehuset.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Bruk enten/eller-spørsmål (Er dette hardt eller mykt?) for å hjelpe elevene med å kategorisere og velge materialer for hønsehuset (Kommer dette til å holde hønene trygge?).

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Oppmuntre elevene til å diskutere hvilke materialer som kan resirkuleres og om de kan bruke resirkulerte materialer til å bygge hønsehuset. Be dem teste ideene sine med noen resirkulerte materialer.

Flere ideer

 • Be elevene lage byggeinstruksjoner for hønsehuset med merkede tegninger som viser trinnene og rekkefølgen for å bygge hønsehuset deres. Be dem om å lage en liste over materialer, inkludert lengden til alle LEGO® elementer og hvor mange man trenger av hver.

 • Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.*

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Beskrive egenskapene til de ulike typene materialer.
 • Planlegge og utføre en undersøkelse for å sortere materialer etter egenskapene de har.
 • Samle inn og registrere data om egenskapene til materialene.
 • Bygge en modell som bruker materialer med passende egenskaper for et hønsehus.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 2.trinn:

 • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

Naturfag etter 4.trinn:

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 3.trinn:

 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 2.trinn:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.