SPIKE™ Essential

Pollinering

Maria så bier på blomstene i epletreet sitt. Hun lurer på hva de gjør. Kan du hjelpe henne med å finne ut av det?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U2_L2_Web_THumbnail_b.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen skal elevene bygge en modell som viser hvordan dyr flytter pollen fra en plante til en annen gjennom pollineringsprosessen og bruke den for å vise prosessen for hvordan frø sprer seg. Eksempelbildene er gitt som inspirasjon. Oppmuntre elevene til å designe og bygge sin egen idé om disse prosessene.

 • Bygg opp forkunnskaper – Pollinering: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner. Hvis dette er mulig, kan du dele ut en plansje med navn på delene til en plante.
  • Planter trenger pollen fra andre planter for å lage frø som lager nye planter.
  • Dyr hjelper med å overføre pollen fra én blomstrende plante til en annen i en prosess som kalles pollinering.
  • Når dyr som insekter (bier), flaggermus og fugler henter nektar fra en blomst, kommer de i kontakt med støvbærerne på blomstene og plukker opp pollen. Støvbærerne er plassert på en måte som gjør dette lettere.
  • Ordliste: pollen, pollinering, spredning (valgfritt: støvbærer, fruktemne)
 • Erfaring med bygging og programmering: Vurder forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for motoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Motor og Hendelser i menyen Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell: Finn alderstilpassede naturfaglige videoer om pollinering og en plansje med navn på delene til en plante. Bruk søkeordene pollinering  (og spredning hvis du ønsker det) når du ser etter videoer. Bruk søkeordene navn på plante, 2. klasse for å finne andre bilder enn de som er i lærebøkene i naturfag.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U2L3_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Maria så bier på blomstene i epletreet sitt. Hun lurer på hva de gjør. Kan du hjelpe henne med å finne ut av det?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hvorfor trenger planter pollen? (Planter trenger pollen fra andre planter for å lage frø.)
  • Hvordan flyttes pollen fra en blomst til en annen? (Fugler som kolibrier, og insekter som bier og sommerfugler, pollinerer blomstene til mange planter. De får pollen fra én blomst og legger det fra seg på en annen blomst.)
  • Hvordan gjør delene til en blomst pollineringen enklere? (Deler av blomstene, som støvbæreren, gjør det lettere for dyr å plukke opp pollen. Deler som fruktemne gjør det lettere for dyr å legge fra seg pollen i en ny blomst.)
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber. Forklar at bildene viser en idé, og at elevene kan bygge sine egne ideer av hvordan dyr flytter pollen fra én plante til en annen.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE en modell for å hjelpe Maria med å lære. Vis en måte dyr flytter pollen fra én plante til en annen.
  • PROGRAMMER modellen til å vise når eller hvordan pollinering skjer.
 • Legg til rette for en idédugnad om måter en kan bruke LEGO® elementer til å lage pollen som kan overføres fra én plante til en annen av et dyr. Hjelp dem med å inkludere en bit med pollen som kan flyttes på.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Pollination - en

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre.

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvilken del av planten hjelper dyret med å plukke opp pollen? Hvilken del av en annen plante plukker opp pollen fra dyret?
  • Hvilken del av dyret hjelper det med å flytte pollen fra én plante til en annen?
  • Hvorfor er dyr viktige for pollinerende planter?
 • Be elevene om å dele hvordan de endret modellen sin for å forbedre den.

Hvis du vil fortsette videre til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 30 minutter)

 • (5 min) Del bakgrunnsinformasjon for å hjelpe elevene med å utdype

  • Etter at en blomst blir pollinert, lager planten frukt som inneholder frø.
  • Noen ganger spiser dyr frukten og legger fra seg frøene på nye steder gjennom lorten.
  • Noen ganger er frøene inne i piggete skall som fester seg på kroppen til dyr som hjort, harer eller hunder, og disse faller av på nye steder.
 • (20 min) Be elevene om å gjøre endringer og teste modellene sine for å fullføre den neste utfordringen i appen:

  • Design, bygg og programmer en modell som viser en måte dyr kan spre frø på.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen ).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Modellen deres av pollinering mellom en plante og et dyr inkluderer en bit med pollen som kan flyttes på.
  • Forklaringen deres viser at pollen overføres gjennom fysisk kontakt med et dyr.
  • De forklarer hvorfor dyr er viktige for pollineringsprosessen og spredningen av frø (Utdype).

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Begrens den første utfordringen ved å tildele elevene et bestemt dyr (som en bie, fugl eller flaggermus) som de skal vise i modellen sin. Still elevene Ja/Nei-spørsmål for å få frem forklaringen deres.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Utvid utfordringen Utdype: Be elevene om å endre Utdype-modellene sine for å vise flere måter frø kan spres på, som å bli fraktet av vind eller vann.

Flere ideer

 • Fortell elevene at monarksommerfugler er viktige for pollinering. Finn et søylediagram som viser endringen i bestanden av disse sommerfuglene (søk etter bilder av bestanden til monarksommerfugler i millioner). Få elevene til å bruke tallene fra søylediagrammet (uten millionene) til å legge til og trekke fra bestanden for ulike år. For eksempel: Hvis stolpen for 2015 sier 42 og stolpen for 2014 sier 25, hva er forskjellen i bestanden mellom disse årene?

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Forklare hvordan dyr hjelper planter med å spre pollen.
 • Bygge en nøyaktig modell av pollineringsprosessen med detaljer som viser hvordan pollen overføres gjennom direkte kontakt med en fugl, en flaggermus eller et insekt.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 3.trinn:

 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 2.trinn:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse matematikk etter 4.klasse:

 • modellere situasjoner fra sin egen hverdag og forklare tenkemåtene sine

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.