SPIKE™ Essential

Beskyttelse mot vind

Daniel, Sofie, Leo og Maria kjente sterk vind i parken. Den blåste vekk mye jord. Hva kan skje med dyrene i parken? Kan du hjelpe gjengen med å beskytte jorden?

45–90 min.
Avansert
1-4 klasse
U2L5_web_thumbnail.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene ved å sammenligne flere løsninger på et problem. Hver elevgruppe skal lage og bygge en designløsning for å bremse eller hindre vinden fra å endre landskapet (i parken), og deretter skal gruppene sammenligne klassens løsninger.
Leksjonen oppgir noen forslag som inspirasjon. Oppmuntre elevene til å bygge sine egne versjoner av vindbeskyttelse eller en annen metode for å beskytte mot vind. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.

 • Naturfaglig bakgrunn – Beskyttelse mot vind: I denne leksjonen kan modellen av vindbeskyttelse inkludere flere ulike designløsninger, inkludert en rad med trær eller busker, vegger osv. Modellene skal fungere som vindbeskyttelse mot vind fra en vifte.
 • Bygg opp forkunnskaper – Beskyttelse mot vind: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Vinden får overflaten av landskapet til å forvitre ved å blåse partikler mot landformer som steiner og klipper. Dette sliter sakte ned overflaten og bryter dem opp i flere mindre biter.
  • Vinden eroderer overflaten ved å løfte vekk de lettere partiklene av jord, som slam og sand. Dette etterlater de tyngre partiklene og gjør overflaten til landskapet lavere og mer steinete over tid.
  • Mennesker bruker ulike metoder til å bremse eller hindre landskapsendringene som kommer av vind eller vann, inkludert vindbeskyttelse av enten vegger, trær eller busker. Noen ganger gror bønder i vindfulle områder planter som gress fordi de bidrar til å holde på jorden så den ikke kan blåse vekk.
  • Ordliste: erosjon, erodere, forvitring (valgfritt: partikler, landformer)
 • Erfaring med bygging og programmering: Vurder forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • prøve en eller flere av leksjonene i emnet Fantastisk fornøyelsespark for å hjelpe elevene med å bygge opp ferdigheter innen bygging og programmering og forberede dem på utfordringene i denne leksjonen
 • Materiell
  • Finn alderstilpassede ressurser om forvitring og vinderosjon for delen Flere ideer, i tillegg til hobbymaterialer som elevene kan bruke i modellene for leksjonen. Bestem deg for hvordan du vil dele dem med elevene.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U2L5_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Daniel, Sofie, Leo og Maria kjente sterk vind i parken. Den blåste vekk mye jord. Hva kan skje med dyrene i parken? Kan du hjelpe gjengen med å beskytte jorden?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hva kan skje med jorden i parken hvis viden blåser mye over tid? Hvordan hadde dette endret formen på landskapet? (Den kan blåse bort. Over tid hadde vinden slitt bort jorden og gjort parken mer steinete eller endret formen på underlaget.)
  • Hva er forvitring? Hva er erosjon? Hva forårsaker dem? Hvordan kan de forårsake problemer for dyrene i parken? (Mulige svar: Forvitring skjer når vann eller vind bryter ned store landformer eller steiner til mindre og mindre partikler over tid. Erosjon skjer når vind eller vann tar med seg de letteste partiklene fra landoverflaten. Begge deler kan forårsakes av vind, bølger, regn og is. Begge deler endrer formen på landskapet. Erosjon som blåser bort jord i parken kan skape et problem for dyrene ved å påvirke hjemmet deres eller tilgangen til mat.)
  • På hvilke måter kan jorden i parken beskyttes fra vinderosjon? (Mulige svar: Bygge vindbeskyttelse, for eksempel en rad med trær eller busker og/eller vegger.)
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Gi beskjed om at elevene kan designe og bygge hvilken som helst modell i denne leksjonen. Vindbeskyttelsen er én idé. En annen mulig inspirasjon er modellen fra leksjonen Forberedelser for været. Elevene kan også vifte med lokket til settet for å lage vind. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Design en løsning for å hindre vinden fra å endre parken. Tegn ideene deres.
  • Del ideer og funksjoner ved hjelp av en kjent rutine, og bruk inspirasjon fra delingen til å velge det beste designet å bygge.
  • Begynn å BYGGE og PROGRAMMERE en modell for å hjelpe Daniel, Sofie, Leo og Maria med å beskytte jorden i parken fra vinden.
 • Legg til rette for en idédugnad om ulike måter en kan bruke LEGO® elementer til å bygge vindbeskyttelse på, for eksempel ved å bruke grønne klosser som trær, en motor til å kontrollere vindbeskyttelsen osv.

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre. 

 • Be hver gruppe om å bruke modellene sine til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvilke av designideene valgte de å bygge? Hvorfor?
  • Hvordan fungerer designet som skal beskytte parken mot vinderosjon? (Det skal blokkere vinden.)
  • Hvordan fungerer eller feiler modellen eller programmet?
  • Hvilke endringer måtte de utføre for å få den til å fungere bedre?
 • Få observerende elever til å notere ned hvilke design de tror kommer til å fungere best og hvorfor. De skal sammenligne design senere i leksjonen.

 • Be elevene om å holde de delvis ferdige modellene hele for bruk i Del B, eller så må du legge inn tid til å bygge dem på nytt.

DEL B (45 minutter)

Utdype

(Hele klassen, 35 minutter)

 • Organiser en kjent metode for deling, som for eksempel gallerivisning (en av elevene i hver gruppe presenterer designet mens den andre går rundt og ser på designene til de andre i klassen. Elevene bytter rolle halvveis gjennom tiden).

  • Elevene bør evaluere hvert design basert på om de tror det vil bremse eller hindre at jord blåses bort. (For å oppnå disse resultatene, bør designet blokkere vinden.)
 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • (10 min) Fortsett å BYGGE og PROGRAMMERE modellen til en løsning som beskytter landeområder mot vind.
  • (10 min) Bruk den ferdige modellen til å dele det de har lært om måter å hindre vinden fra å blåse bort jorden i parken.
  • (10 min) Bruk Forklar-notatene og observasjonene til å evaluere alle modellene og stemme ja eller nei på om hver av dem blokkerer vinden for å beskytte jorden fra å bli blåst bort. Tell stemmene og finn de beste løsningene.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • Designideene og skissene deres viser ulike løsinger på å bremse eller hindre vinden fra å endre landskapet.
  • Modellen og programmet deres viser en designløsning (f.eks. vindbeskyttelse) som skal beskytte jorden i parken mot vinderosjon.
  • Notatene fra observasjonen og stemmen på klassens ulike designløsninger viser forståelse for at vindbeskyttelsen må blokkere vinden for å effektivt hindre vinderosjon.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Gi en bestemt designløsning, som for eksempel å bygge en vegg eller plante trær.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Utfordre elevene til å designe mer bestemte faktorer, som for eksempel økt vindhastighet eller varighet. Hva kan være vanskeligst å bremse eller hindre?

Flere ideer

 • Del ut informasjon om ulike måter vannerosjon endrer formen på landskapet. Få elevene til å finne ut mer om et eksempel og gi en muntlig presentasjon med en løsning for å stoppe eller bremse det.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Designe ulike løsninger som bremser eller hindrer vinden fra å endre formen på landskapet.
 • Bygge en modell som bremser eller hindrer vinden fra å endre formen på landskapet.
 • Sammenligne flere av klassens designløsninger for å bremse eller hindre vinden fra å endre formen på landskapet.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 2.trinn:

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

Naturfag etter 4.trinn:

 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 3.trinn:

 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Norsk etter 2.trinn:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.