SPIKE™ Essential

Redesign for å lage nye gjenstander

Leo har lyst til å lage mat til hunden sin. Hjelp ham med å bygge redskapene han trenger på kjøkkenet.

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U2_L4_Web_Thumbnail_d.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene ved å oppdage at materialene fra en gjenstand kan brukes på en annen måte for å lage en annen gjenstand. Hver elevgruppe skal lage et kjøkkenredskap fra et utvalg av elementer og deretter ta det fra hverandre og bygge et nytt redskap med de samme elementene. Eksemplene er kun til inspirasjon. Elevene kan velge mellom to redskaper.

 • Naturfaglig bakgrunn – Egenskapene til gjenstander:
  • Fokuset på naturfag i denne leksjonen er på grunnleggende, ikke-spesialiserte materialer som LEGO® klosser, så minimer bruken av spesialiserte LEGO elementer (som for eksempel hjul).
  • Hver elevgruppe skal sette sammen et kjøkkenredskap fra et utvalg av elementer og deretter ta det fra hverandre og bygge et nytt redskap med de samme elementene.
  • Det samme settet med LEGO elementer må brukes til å bygge minst to gjenstander. Vurder å legge vekk boksene med elementer for å minne elevene på å ikke legge til flere elementer.
 • Bygg opp forkunnskaper – Egenskapene til gjenstander: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner.
  • Ulike materialer i gjenstander passer til ulike formål basert på egenskapene sine (hva som kjennetegner dem), som for eksempel styrke, fleksibilitet, hardhet, tekstur og absorberingsevne.
  • Gjenstander har ulike egenskaper, inkludert farge, størrelse, form, hvordan delene er satt sammen osv.
  • Ordliste: ta fra hverandre, sette sammen igjen, egenskaper
 • Erfaring med bygging og programmering: Vurder forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  • gå gjennom veiledningen for motoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser og Motorblokker i menyen Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materialer Finn bilder av ulike kjøkkenredskaper for å hjelpe elevene med å tenke seg frem til ulike løsninger.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 5 minutter)

U2L2_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Leo har lyst til å lage mat til hunden sin. Hjelp ham med å bygge redskapene han trenger på kjøkkenet.

 • TENK: Del ut bilder av kjøkkenredskaper (Se Forberede). Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hva er noen vanlige kjøkkenredskaper en trenger for å lage mat? La oss lage en liste over dem. (kjøkkenmaskin, håndmikser, boller, målebeger, måleskje, stekebrett, visp, slikkepott osv.)
  • Tenk på to redskaper fra listen vår. Hvilke av delene er like? Hvilke av delene er ulike? (Svarene kommer til å variere. Eksempler: både visper og slikkepotter har håndtak, men har ulik form på enden, både målebegre og måleskjeer har flere ulike størrelser og kan være laget av metall eller plastikk, men størrelsen og formen er mindre på skjeene enn begrene, både kjøkkenmaskiner og håndmiksere har like visper, men en er liten med et håndtak og den andre er en en større maskin.)
  • Velg ti forskjellige elementer fra esken til SPIKE Essential, inkludert minst én motor. Beskriv elementenes farge, størrelse, form eller andre egenskaper. (Mulige svar inkluderer farger: rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, svart, hvit og grå, former: korte, lange, smale og brede rektangler og små og store sirkler, unike elementer: baller, kjegler osv.)
  • Tenk på ulike måter en kan bruke disse elementene til å bygge ulike kjøkkenredskaper.
 • Del ut en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 30 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen mens elevene jobber. Forklar at grunnmodellen foreslår et verktøy for å blande sammen ingredienser, men at elevene kan bygge hvilket som helst kjøkkenredskap, som for eksempel en måleskje, målebeger, visp og slikkepott i ulike materialer, former og størrelser. Vurder å hente frem bildene av kjøkkenredskaper fra Engasjere igjen.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk grunnmodellen og de utdelte elementene til å BYGGE et kjøkkenredskap for å lage mat.
  • PROGRAMMER modellen for å vise hvordan kjøkkenredskapet brukes til å lage mat.
  • Ta modellen av kjøkkenredskapet fra hverandre og begynn å bygge et nytt redskap med de samme elementene.
 • Legg til rette for idédugnad om ulike måter en kan bruke det samme settet med LEGO® elementer til å bygge ulike kjøkkenredskaper, inkludert å bruke de unike elementene på ulike måter. Forklar at grunnmodellen foreslår et verktøy for å blande sammen ingredienser, men at elevene kan bygge hvilket som helst kjøkkenredskap, som for eksempel en måleskje, målebeger, visp og slikkepott i ulike materialer, former og størrelser. Vurder å hente frem bildene av kjøkkenredskaper fra Engasjere igjen.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L4_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Redesigning to Make New Objects - en

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre.

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hvordan de brukte det utdelte settet med elementer til å lage et kjøkkenredskap og hvordan det kommer til å hjelpe Leo med å lage mat.
  • Hvordan kjøkkenredskapet deres skiller seg fra redskapene til andre grupper som lages av det samme settet med elementer.
  • Hvordan de tok fra hverandre kjøkkenredskapet og lagde et nytt kjøkkenredskap med de samme elementene.
 • Oppmuntre elevene til å dele arbeidet sitt og bruke inspirasjon fra delte ideer.

Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 25 minutter)

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • (10 min) Fortsett å bruke det utdelte settet med elementer til å sette sammen et nytt kjøkkenredskap.
  • (10 min) Programmer det nye redskapet. Hvordan kommer det til å hjelpe Leo? (TIPS: Legg til lys, lyder eller en motor som gjør det lettere for Leo å lage mat.)
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen ).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • De beskriver egenskapene til ulike vanlige gjenstander (f.eks. størrelse, form, hvordan delene er satt sammen).
  • De tar fra hverandre en gjenstand og setter delene sammen igjen til en eller flere nye gjenstander.
  • De identifiserer presist likheter og forskjeller (bevis) mellom ulike gjenstander (sine egne eller klassekameratene sine) som er laget av de samme elementene.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Juster antallet elementer du deler ut til hver gruppe, for eksempel ved å dele ut flere elementer for å få mer variasjon, eller ved å dele ut færre elementer for å redusere valgmulighetene.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Lag en tidsfrist for å bygge kjøkkenredskapene eller legg til et krav, som for eksempel at Daniel skal hjelpe Leo og trenger redskaper han enkelt kan nå og bruke.

Flere ideer

 • Be elevene om å lage en nummerert veiledning for hvordan man bruker en av gjenstandene de lagde, inkludert minst én illustrasjon som er merket med målene til redskapet. Del ut et utvalg av verktøy for måling (f.eks. linjaler, målestokker og målebånd) som elevene kan velge mellom. Be elevene om å dele veiledningen sin i skriftlig form, eller som video. Be elevene om å prøve å følge veiledningene til hverandre.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Beskrive egenskapene til ulike vanlige kjøkkenredskaper (f.eks. størrelse, form, hvordan delene er satt sammen).
 • Bygge en modell av et kjøkkenredskap og ta fra hverandre delene for å lage et nytt redskap.
 • Bruke observasjoner av modellene til å forklare hvordan et utvalg deler kan settes sammen og tas fra hverandre for å lage ulike gjenstander.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 4.trinn:

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Matematikk etter 3.trinn:

 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Norsk etter 2.trinn:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse matematikk og norsk:

Norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Matematikk etter 3.trinn:

 • bruke ulike måleenheter for lengde og masse i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.