SPIKE™ Essential

Habitater

Sofie har lært om stedene sjiraffer bor. Hun lurer på hvilke andre dyr som holder til der. Hva med andre steder? Kan du hjelpe henne med å finne ut av det?

45–90 min.
Middels
1-4 klasse
45345_Science_U2_L3_Web_thumbnail_b.png

Forberede

(MERK: Denne leksjonen inneholder en del A og en del B. Begge er viktige for å få fullt utbytte av undervisningsopplegget og nå kompetansemålene. Hvis du har begrenset med tid, kan du gå gjennom begge delene og velge ut elementer som dekker elevenes behov.)

I denne leksjonen lærer elevene ved å observere mangfoldet av liv i ulike habitater. Å designe og bygge en modell er en morsom og praktisk måte å vise frem det en har lært om mangfold i et habitat og observere medelever sine habitat for å sammenligne mangfold i ulike habitater. Oppmuntre elevene til å bygge ideene sine for et valgt habitat og plantene og dyrene som bor der. Gjør det tydelig at det ikke finnes noen fasitsvar for hvordan modellen skal se ut.
Vurder å dele ut et habitat til flere grupper (par). Hvert par bygger et dyr fra det tildelte habitatet, og gruppene med samme habitat samarbeider for å plassere dyrene sine i en modell av habitatet. Til slutt samler du sammen hele klassen for å sammenligne alle plantene og dyrene i de ulike habitatene. Du kan dele ut habitater etter behov for å sikre mangfold som tilrettelegger for sammenligning.

 • Naturfaglig bakgrunn – Habitater:
  • Et habitat er det naturlige hjemmet til en plante eller et dyr. Hver type habitat støtter ulike typer planter og dyr.
  • Habitatet sørger for maten, vannet, klimaforholdene (temperatur, fuktighet) og lyet dyrene trenger for å overleve.
  • Habitatet sørger også for lyset, jorden og klimaforholdene (temperatur, fuktighet) plantene trenger.
  • Vanlige habitater på land inkluderer savanne, skog, ørken, fjell og gresslette. Habitater i vann inkluderer hav, elv, bekk, innsjø, dam og sump/våtmark.
  • For unge elever kan du gjerne starte med veldig enkle og kjente «habitater» som lekeplasser, bakgårder, parker eller hager, som elevene selv kan observere.
 • Bygg opp forkunnskaper – Habitater: Bruk egnet undervisningsmateriell i naturfag til å dele informasjon, bilder og definisjoner for å bygge opp forkunnskaper.
  • Gå gjennom det elevene vet om ulike habitater på jorden og typen planter og dyr som bor i hvert av dem, inkludert de i nærheten av skolen. Elevene kommer til å lære mer om emnet gjennom denne aktiviteten.
  • Tenk på vanlige planter og dyr i habitater klassen har lært om eller som er i nærheten av skolen, inkludert enkle habitater som parker, dammer eller bakgårder.
  • Ordliste: habitat, mangfold
 • Erfaring med bygging og programmering: Vurder forslagene i emneplanen. Til denne leksjonen kan det også være lurt å
  gå gjennom veiledningen for fargesensoren i startmenyen til SPIKE appen
  • bruke delene Hendelser, Sensor (farge) og Lydblokker i menyen Hjelp > Blokker i SPIKE appen for å få mer støtte
 • Materiell Finn alderstilpassede bøker, materialer eller nettressurser for ulike habitater (søk etter habitater + sted, f.eks. Norge, fylket ditt eller Skandinavia). Bruk nettsteder fra offentlige etater, vitenskapelige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Bestem deg for hvordan du vil dele ressursene med elevene.
 • For å bruke Flere ideer-aktiviteten kan du finne og dele ut informasjon om utrydningstruede dyr eller planter i habitatene som er representert i klassen.

DEL A (45 minutter)

Engasjere

(Hele klassen, 10 minutter)

U2L1_Engage.png
 • Introduser hovedpersonen(e) i historien og den første utfordringen: Sofie har lært om stedene sjiraffer bor. Hun lurer på hvilke andre dyr som holder til der. Hva med andre steder? Kan du hjelpe henne med å finne ut av det?

 • TENK: Legg til rette for en diskusjon om leksjonens emner, gjerne ved hjelp av bildet i historien.

  • Hva er et habitat? (Det naturlige hjemmet eller miljøet til et dyr, en plante eller annen organisme. Habitater er hjemmet til flere ulike levende ting.)
  • Kan du navnet på noen ulike habitater? Hva finnes i habitatet til alle dyr? (Skoger, gressletter, savanner, fjell, hav, ferskvann som dammer, bekker eller innsjøer, ørkener, poler og tundraer – alle habitatene har det dyrene som bor der trenger for å overleve, inkludert planter som trær, gress, busker og blomstrende planter og dyr som øgler, ekorn, fisk og muslinger.)
  • Hvor bor sjiraffer? Beskriv habitatet deres. (Sjiraffer lever hovedsakelig på savanner. Savanner er åpne områder med stort sett gress og andre korte planter, men de kan også ha busker og trær.)
  • Hvilke andre dyr eller planter holder til i samme habitat som sjiraffer? (Sebraer, elefanter, løver, gress, trær, busker osv.)
  • Velg et habitat du vil utforske og bygge. Du skal sammenligne det med habitatene medelevene dine bygger.
 • Del ut et SPIKE Essential sett og en enhet til hver gruppe.

Utforske

(Små grupper, 25 minutter)

 • Du kan vurdere å dele eksemplene nedenfor som støtte for byggingen eller programmeringen når elevene jobber. Forklar at bildene viser ideer for et dyr og et habitat, men at elevene skal bygge dyr til sitt eget valgte habitat.

 • Be elevene om å gjøre følgende:

  • Bruk det oppgitte materiellet til å finne ut mer om et valgt habitat.
  • Bruk grunnmodellen til å BYGGE et habitat (tildelt eller valgt selv), inkludert plantene og dyrene som holder til der.
  • PROGRAMMER modellen til å vise hvordan dyrene lever i habitatet.
 • Legg til rette for idédugnad om måter en kan kombinere SPIKE Essential settet med ulike hobbymaterialer for å lage et habitat.
  Forklar at grunnmodellen er for en sjiraff og et tre, men at elevene skal bygge dyr til det utvalgte habitatet sitt.

 • Du kan be elevene om å dele ideer halvveis gjennom byggeprosessen, og deretter oppdatere modellene sine med inspirasjon fra delingsøkten.

Eksempel på ideer

45345_Science_U2_L3_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Habitats - en

Forklare

(Hele klassen, 10 minutter)

 • Samle elevene for å dele med hverandre.  Be dem om å legge merke til og registrere de ulike typene planter og dyr de observerer i hvert habitat som presenteres.

 • Be hver gruppe om å bruke modellen sin til å demonstrere og forklare følgende:

  • Hva som kjennetegner habitatet deres.
  • Hvilke planter og dyr som lever i habitatet.
 • Be elevene om å dele det de har observert når alle gruppene har presentert.

  • Hvordan er habitatene de andre gruppene har bygget?
  • Hvilke planter og dyr lever i dem?
  • Hva er likhetene mellom plantene og dyrene i de ulike habitatene? Hva er ulikt?

Hvis du vil fortsette til Del B: Forklare, bør elevene holde modellene sine hele.

DEL B (45 minutter)

Forklare

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Gjenta trinnene fra Del A: Forklare for å få flere grupper til å demonstrere og forklare det de har lært.

Utdype

(Hele klassen, 35 minutter)

 • (5 min)

  • Organiser en metode elevene kan dele habitatet på, som for eksempel gallerivandring (seere går rundt til ulike presentasjoner) eller hjørner (gi et habitat til hvert hjørne i rommet og få elevene til å gå fra hjørne til hjørne for å se flere eksempler).
  • Be elevene om å registrere observasjonene sine ved å fullføre setninger («Jeg så dyr som ... Jeg så planter som ...» i to kolonner (planter og dyr) for hvert habitat med lyd/video eller annoterte bilder.
 • (25 min) Be elevene om å gjøre endringer og teste modellene sine for å fullføre den neste utfordringen i appen:

  • Sammenlign mangfoldet av planter og dyr i ulike habitater. Bruk det du observerte.
  • Programmer en av gruppenes planter eller dyr for å vise en måte habitatet er det samme som eller ulikt andre habitater.
 • (5 min) Be elevene om å dele kunnskap, ideer eller ferdigheter som

  • hjalp dem med å fullføre utfordringen
  • de lærte mens de bygde
 • Be elevene om å rydde settene og arbeidsområdene.

Evaluere

(Hele klassen, 5 minutter)

 • Still veiledende spørsmål for å få frem tankegangen til elevene og avgjørelsene de tok mens de idémyldret, bygget og programmerte.

Observasjonssjekkliste

 • Gå gjennom læringsmålene (Lærerstøtte-boksen ).

 • Bruk sjekklisten til å observere fremdriften til elevene:

  • De skriftlige, lyd eller visuelle opptakene deres inkluderer observasjoner av plantene og dyrene i de ulike habitatene som har blitt diskutert.
  • De bruker observasjoner til å beskrive vanlige planter og dyr i ulike habitater.
  • De noterer nøyaktig hva som er likt eller ulikt blant plantene og dyrene i et habitat og på tvers av ulike habitater.
  • De bygger en modell av et habitat som har passende planter og dyr.

Egenvurdering

Be hver elev om å velge klossen de mener beskriver arbeidet deres på best måte.

 • Blå kloss: Jeg tror at jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Gul kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program.
 • Grønn kloss: Jeg kan følge instruksjoner for å lage et program, og jeg kan hjelpe en venn med å gjøre det samme.

Partilbakemelding

Be elevene om å parvis diskutere erfaringene med å jobbe sammen.
Oppmuntre dem til å bruke uttalelser som følgende:

 • Jeg syntes det var bra at du ...
 • Jeg vil gjerne høre mer om hvordan du ...

Tilpasning og variasjon

Forenkle denne leksjonen ved å gjøre følgende:

 • Be elevene om å bygge en modell med et spesifikt dyr eller en plante som bor i habitatet. Spesifiser at det skal være et habitat klassen har lært om eller som klassen tidligere har observert som et lokalt habitat, som for eksempel en dam eller park i nærheten.

Øk vanskelighetsgraden ved å gjøre følgende:

 • Utvid Utdype-utfordringen ved å be gruppene programmere to av dyrene sine til å samhandle på en eller annen måte, eller ved å be flere grupper om å bygge sammenhengende habitater dyrene kan bevege seg mellom.

Flere ideer

 • Gi informasjon om utrydningstruede dyr eller planter i habitatene som er representert i klassen. Be elevene om å velge et eksempel de vil utforske. Be dem om å skrive eller snakke for å be om en endring via 1) et postkort fra dyret, 2) en skriftlig eller innspilt offentlig kunngjøring eller 3) et brev til skoleavisen.

Dette vil ta mer tid enn 45 minutter.

Lærerstøtte

Elevene skal gjøre følgende:

 • Registrere observasjoner av plantene og dyrene som lever i ulike habitater.
 • Sammenligne mangfoldet av liv i ulike habitater.
 • Bygge en modell som viser de viktige funksjonene til et habitat, inkludert plantene og dyrene som lever der.

(ett sett per to elever)

 • LEGO® Education SPIKE Essential sett
 • Enhet med LEGO Education SPIKE appen installert
 • Se Forberede – Materiell.

Naturfag etter 4.trinn:

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Matematikk etter 4.trinn:

 • lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker

Matematikk etter 3.trinn:

 • utforske og forklare sammenhenger mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing

Norsk etter 2.trinn:

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Norsk etter 4.trinn:

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

Utvidelse norsk etter 4.trinn:

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Elevmateriale

Elevark

Last ned, vis eller del som en HTML-nettside eller en utskrivbar PDF.

CookiesLegal NoticePrivacy Policy

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.